Rumänska kulturinstitutet

En kväll om Marin Sorescu och Werner Aspenström

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 16:23 CET

Onsdag 27 november kl 18.30
Rumänska kulturinstitutet, Skeppsbron 20, Stockholm
Fri entré!

Rumänska kulturinstitutet presenterar ett program om två likasinnade författare, Marin Sorescu och Werner Aspenström.
Samtalet förs mellan Kjell Espmark, författare, litteraturvetare och ledamot i Svenska Akademien, och Nina Burton, författare, ledamot i Samfundet De Nio och mottagare av både Sorescupriset och Aspenströmspriset. Programmet hålls inför utdelningen av årets Sorescupris samt med anledning av utgivningen av Erratum till paradiset (ellerströms förlag, 2013), ett stort urval ur Marin Sorescus verk översatt av Dan Shafran. Kvällen modereras av Jonas Ellerström, författare, översättare och förläggare, och gästas av skådespelaren Christian Fex.

Erratum till paradiset (urval, efterskrift och översättning av Dan Shafran) rymmer dikter ur femton olika diktsamlingar samt ett antal tidigare opublicerade dikter av Marin Sorescu. Efter ett långt och rikt författarliv dog Marin Sorescu av cancer i december 1996. Han dikterade sina sista dikter för sin hustru på sjukbädden, ett lugnt och av Sorescus ironiska och klarsynta humor fyllt bokslut.

Kjell Espmark, författare och litteraturforskare, professor vid Stockholms universitet mellan 1978 och 1995, ledamot av Svenska Akademien, fick nöjet att personligen träffa Marin Sorescu under sin livstid.

Nina Burton, poet och essäist, skrev sin doktorsavhandling om Werner Aspenström år 1984 (Mellan eld och skugga. Studier i den lyriska motsägelsen hos Werner Aspenström) och har redigerat flera Aspenströmutgåvor.

Marin Sorescu (1936-1996), rumänsk dramatiker, prosaförfattare, översättare, kritiker men framför allt lyriker, debuterade 1967 med diktsamlingen Singur printre poeţi (”Ensam bland poeter”) och publicerade därefter över 30 volymer. Hans poesi kännetecknas av ett tydligt, vasst språk vars utpräglade humor ofta har tragiska undertoner. Sedan 2007 delar Rumänska kulturinstitutet varje år ut Sorescupriset till en svensk författare som i Marin Sorescus anda verkar för att skapa mötesplatser mellan människor och skilda kulturella uttryck.

Werner Aspenström (1918-1997) publicerade drygt fjorton diktsamlingar, flera böcker med prosa, essäer och dramatik samt en barnbok. Aspenström debuterade 1943 och räknades till den pessimistiska svenska fyrtiotalsgenerationen, men kom snabbt att utveckla en mer lågmäld, underfundigt vardagsnära stil som skaffade honom en stor läsekrets. År 1999 grundades Werner Apenströmsällkapet i syfte att verka för fortsatt intresse för Aspenströms författarskap. Sedan 2006 delas Aspenströmspriset ut årligen.

Det finns både likheter och skillnader i stil mellan de båda författarna och deras verk. De levde i en politiskt och socialt orolig tid som påverkade båda djupt, och som de sökte sig fram till ett sätt att förhålla sig till. Tvivlande skepsis och lekfull humor, gåtfull mångtydighet och kärlek till naturen är uppenbara kännetecken för båda författarna. Aspenström ville inte bli kallad ironiker, medan Sorescu utan tvivel var en varmt lekfull ironiker som suveränt behärskade sina uttrycksmedel. Sorgligt nog drabbades både Sorescu och Aspenström av cancer och avled med ett års mellanrum: 1996 och 1997.