Kulturdepartementet

En lag för svenska språket ska införas

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 14:32 CET

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utarbeta ett förslag till språklag, där svenska språkets status regleras.

- Att i lag slå fast svenska språkets ställning har ett stort symboliskt värde och ger en tydlig signal om den vikt som svenska språket har i vårt samhälle, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

De språkpolitiska mål som riksdagen godkände i december 2005 ska vara en grund för arbetet, liksom de överväganden som den tidigare språkkommittén gjorde i fråga om en språklagstiftning. Utredaren ska också överväga om det i lagen bör införas bestämmelser om de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråkets ställning.

Till särskild utredare har utsetts tidigare regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, född 1939. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2007 och en språklag skulle därmed kunna träda i kraft den 1 januari 2009.


Kontakt:
Maria Dupont
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
08-405 35 12
070-358 77 91
maria.dupont@culture.ministry.se