Din Byrå

En legitimering för djurens rätt till bra vård

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 14:49 CET

Vi tar för givet att de som jobbar med vård av människor har en legitimerad utbildning. Men så har inte fallet varit inom djurhälsovården. Fram till idag har till exempel inte djursjukvårdare behövt visa upp något bevis på genomförd utbildning. Men sedan 1 januari gäller en ny lag om behörigheter för djurhälsopersonal som bestämmer vem som får arbeta med vård av djur. Riksdagen har velat att det ska vara klarare regler kring vilka kunskaperna djurhälsopersonal ska ha och vem som ska ha ansvaret vid behandlingar.

Madeleine Andersson (nattsköterska), Kicki Andersson (avdelningsansvarig på operationsavdelningen) och Ulrica Fredriksson (sköterska på operationsavdelningen) på Läckeby Djursjukhus är tre av de första i Sverige som fått sina nya legitimationer som djursjukskötare.


– Vi brinner för vården av djur och det är vad vi utbildat oss för, säger Madeleine. Det innebär också en större trygghet

för djurägarna när de vet att vi har rätt kompetens.

Alla tre är utbildade vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara. Där utbildningen är 3-årig – 180 poäng – och landets enda djursjukskötarutbildning på universitetsnivå. Madeleine, Kicki och Ulrica har gått ubildningen då den var

1- och 2-årig. Men övergångsregler gör att alla med rätt kompetens och erfarenhet kan ansöka om legitimation.

(se fakta på nästa sida för aktuella övergångsregler)

Jag tror att legitimeringen kommer ge hela vår yrkeskår ett lyft och visa att djursjukvårdare är ett viktigt arbete. Idag är det många som frågar ”– När ska du bli veterinär?”, vilket jag inte tror att man skulle fråga en sjuksköterska inom humanvården, fortsätter Madeleine. Det kommer att få fler att vilja välja djursjukskötare som yrke och fler att vilja stanna kvar.

Och ge oss mer ansvar och nya uppgifter, fyller Kicki i. Det blir ett bevis på att man är utbildad och ger veterinären större trygghet när de vet vad vi kan.

Läckeby Djursjukhus, som ägs av Hushållningsällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge, ser mycket positivt på den

nya lagen och att tre anställda redan fått sina legitimationer.
Vi är det marknadsledande djursjukhuset i regionen och den enda som har dygnet runt jour. På Läckeby Djursjukhus, med filialer, arbetar 18 veterinärer och 52 djursjukvårdare för att säkerställa en mycket god vård 24 timmar om dygnet, säger vd Anneli Bjöersdorff. Att då ytterligare kunna visa för våra kunder att vi har utbildad och legitimerad personal känns mycket bra.

Idag är djur för många en viktig familjemedlem och för oss är det en självklarhet att de ska ha samma förutsättningar

till god vård som oss människor, avslutar Ulrica.

 

Fakta


De som idag genomför utbildningen kommer kunna söka legitimation hos Jordbruksverket. För de som gått utbildningen för något eller några år sedan gäller lite olika regler. Se nedan.

Jordbruksverkets sammanfattning
Den som med godkänt resultat har genomgått en av Jordbruksverket godkänd universitetsutbildning om minst tre år till djursjukskötare får, efter ansökan hos Jordbruksverket, legitimation som djursjukskötare.

Den som med godkänt resultat har genomgått tvåårig djursjukvårdarutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet får, efter ansökan som kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2011, legitimation som djursjukskötare.

Den som med godkänt resultat har genomgått ettårig djursjukvårdarutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet och som under år 2004 till och med år 2009 har arbetat som djursjukvårdare motsvarande heltid under minst ett år får, efter ansökan som kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2011, legitimation som djursjukskötare.

Den som av Jordbruksverket bedömts ha tillräcklig yrkeserfarenhet och kompetens, samt med godkänt resultat har genomgått examination, får efter ansökan som kommit in till Jordbruksverket senast den 31 december 2014 legitimation som djursjukskötare.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge
Läckeby Djursjukhus ägs av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge.


Hushållningssällskapet är en icke vinstdrivande organisation med en 200-årig historia. Syftet med verksamheten är att stöjda näringar med anknytning till djur, jord, skog, energi, vatten, mat och hälsa genom utbildning, kunskapsförmedling, kompetensutveckling och kvalificerad service. Hushållningssällskap finns över hela Sverige. Verksamheternas omfattning och inriktning varierar lite efter regionala skillnader.


Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en fristående organisation med ca 4 000 medlemmar och drygt 270 anställda. I koncernen ingår utöver Läckeby Djursjukhus HS Naturbruksgymnasium (Ingelstadgymnasiet, Gamlebygymnasiet, Helgesbogymnasiet), Hushållningssällskapet Rådgivning Agri och HS Certifiering (ekologisk certifiering enligt EU och KRAV).


Kontakt
Läckeby Djursjukhus 0480-42 97 00
Kontaktpersoner: Ulrica Fredriksson, Kicki Andersson, Madeleine Andersson