Kalmar läns museum

En lergök från regalskeppet Kronan

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 09:48 CET

Under mars månad visar vi den lergök som bärgades från regalskeppet Kronan föregående sommar. Lergöken påträffades i omedelbar anslutning till den stora silvermyntskatt som bärgades vid samma tid.Lergökarna tillhör kategorin spaltkärlsflöjter, eftersom luftströmmen styrs av en liten spalt eller en kanal över blåshålets kant. Lergöken från Kronan är relativt liten och har förutom spalthålet i stjärten endast ett hål, beläget mitt på ryggen. Rygghålet pekar mot att den är en s k vattengök, som innan den användes fylldes på med lite vatten genom rygghålet för att den skulle ge ifrån sig sin speciella ton.Enkla spaltföjter av den typ som hittats i vraket av Kronan är kända sedan medeltiden. De har ofta en naturtrogen utformning i skepnader av en uggla eller en mindre fågel, och förknippas med symboliska och magiska egenskaper. Det är omvittnat att frambringandet av egenartade ljud ansågs som ett bra sätt att hålla det onda borta.
För ytterligare information, kontakta:

Lars Einarsson, tel 0480-45 13 50

Marika Hill | information/marknadsföring

Kalmar läns museum

Box 104

391 21 KALMARtel: 0480-45 13 58 | mobil: 070-248 30 49 | fax: 0480 45 13 65

hemsida www.kalmarlansmuseum.se