Folkpartiet

En liberal kulturbudget för hela landet

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 14:20 CEST

- Folkpartiet föreslår i årets kulturmotion till riksdagen en stor satsning på den regionala kulturen genom ökade anslag - men utan statliga pekpinnar till vad de ska användas. Folkpartiet satsar också på att stärka ekonomin för de fria teatergrupperna. Det är viktigt att kulturen finns i hela landet.

Det säger Lennart Kollmats, ordförande i kulturutskottet (fp), i en kommentar till den motion om kulturpolitik som folkpartiet har väckt i riksdagen.

- Låt barn och ungdomar gå in gratis på alla offentligfinansierade muséer, men stoppa förslaget om fri entré på enbart statliga museer, varav nästan alla ligger i Stockholm. Det kostar för mycket pengar. Anslagen för att bevara muséernas samlingarna öka. Det är viktigare än att alla vuxna gratis ska kunna se samlingarna förstöras.

- Folkpartiet höjer också anslagen till folkhögskolorna, de har släpat efter tillräckligt i socialdemokraternas Sverige. Dessutom måste dansares och sångares pensionsvillkor få en trovärdig lösning - regeringens tillskott räcker inte långt, säger Lennart Kollmats (fp).

Bild på Lennart Kollmats för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/LennartKollmats.htm

Lennart Kollmats (fp)
Ordförande i riksdagens kulturutskott
070 - 528 33 51

Niki Westerberg
Presschef (fp)
070 - 937 15 25