Statistiska centralbyrån, SCB

En liten ökning av bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:10 CEST

Under första halvåret 2003 började sammanlagt 10 600 nya lägenheter byggas. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma period 2002, då 10 190 lägenheter påbörjades.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är under perioden:
2003: 4 500 lägenheter i småhus och 6 100 i flerbostadshus
2002: 3 653 lägenheter i småhus och 6 537 i flerbostadshus

Observera att de preliminära uppgifterna (år 2003) i regel är något underskattade. Det senaste årets siffror är därför uppräknade med 29 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen de senaste åren.

Minskat byggande i Stockholms kommun
De preliminära beräkningarna visar en minskning i Stockholms kommun med nästan 70 procent. Ökningar noteras däremot i Malmö och Göteborgs kommun, samt i Östergötlands, Jönköpings och Värmlands län.

För tabell och diagram, se bifogad fil