Dixikon AB

En mänsklig rättighet att bli doktor? Vad skall krävas av en doktorsavhandling?

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:05 CET

Professorn, författaren och kritikern Merete Mazzarella tar i sin blogg på Dixikon upp frågan om vad som egentligen skall krävas av en doktorsavhandling. Håller kraven på vetenskaplig nivå att bli för låga? Har det rent av blivit en mänsklig rättighet att bli doktor? Hur öppen får man vara i sin kritik efter att - den offentliga - disputationen ägt rum? Hennes inlägg har mött både bifall och mothugg.

I sitt inlägg skriver Merete Mazzarella bl.a.

"Det är bara det att hennes avhandling trots det goda uppslaget är oerhört svag. Dispositionen är oklar och hon rör ihop sina begrepp: hon understryker att hon är mån om att skilja mellan å ena sidan ålderdomen som en avgränsad del av livsloppet och å andra sidan åldrandet som pågår från individens mognande till hennes död men så förklarar hon plötsligt att åldrande inte är en process utan ett resultat, att åldrande inte behöver innebära stagnation, att åldrandet inte behöver vara en plattform från vilken man blickar tillbaka.

Redan en så elementär oklarhet borde ju räcka för att diskvalificera henne som gerontolog och minst lika klen är hon som litteraturvetare: hon konstaterar att de verk hon skriver om inte hör hemma i en life review-tradition men hon sätter aldrig in dem i något annat sammanhang och  till exempel hennes resonemang om förhållandet mellan författare och berättare skulle inte godkännas ens på grundnivå.  Men värst är språket och det är inte bara – eller ens i första hand – rena språkfel det handlar om utan en genomgående grumlighet som gör att hela sidor kan vara nästintill omöjliga att greppa.

Trots att jag som finländare är van vid att disputationer kan vara ganska tuffa, var det  verkligen inte roligt att vara så hård  som jag kände att jag behövde vara: egentligen hade jag inga andra tröstens ord till respondenten än att hon måtte ha fallit offer för ett systemfel, att hennes handledare och seminariekamrater måtte ha svikit henne.

Vad jag inte sa rent ut men redan tänkt i veckor var att hon naturligtvis aldrig bort ha släppts fram ända till disputation. Men – och det är för mig det allra mest ofattbara: avhandlingen godkändes utan att någon i betygsnämnden ens reserverade sig."

Läs hela inlägget med kommentarer här: http://www.dixikon.se/bloggarna/kvalitetskrav-doktorsavhandling-tvarvetenskap/

Hon har också följt upp det med ytterligare ett inlägg här: http://www.dixikon.se/bloggarna/om-avhandlingen-igen/ som också det lockat till kommentarer.

www.dixikon.se

 

DIXIKON - mest om utländsk litteratur och kultur. Boktips, bloggar, essäer, debatt.