Svenska kyrkan - Internationellt arbete

En miljard hungrar - utveckla jordbruket

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 12:08 CEST

Matkrisen 2007-2008 fick världens politiker att lova mer pengar till jordbruksutveckling De internationella utfästelserna om att minska fattigdom och hunger måste nu följas upp och konkretiseras. Det skriver Svenska kyrkan internationella policychef Erik Lysén tillsammans med LRF, Svenska naturskyddsföreningen och KSLA i en debattartikel inför Världshungerdagen den 16 oktober.

”Tre fjärdedelar av världens fattiga lever på landsbygden, men endast fyra procent av det officiella biståndet riktas mot jordbruk i utvecklingsländer.  För de fattigaste människorna i världen är BNP-tillväxt som härstammar från jordbruk ungefär fyra gånger så effektivt för att minska fattigdom som BNP-tillväxt från andra sektorer. ” skriver undertecknarna och forstätter:

”Vi bär alla ett ansvar för att bidra till att utrota fattigdom och hunger. Världens ledare bär ett särskilt ansvar att gå från ord till handling. De små familjejordbruken spelar en viktig roll. En majoritet av världens hungrande finns bland de cirka 2,5 miljarder människor som lever av småskaliga jordbruk. Hälften av världens mat beräknas vara producerad på småbruk med en medelareal under två hektar, många skötta av kvinnor.”

”För att rikta uppmärksamheten mot denna tysta katastrof är temat för årets Världshungerdag Förenade mot hungern. Vi vill därför uppmana den svenska regeringen att göra allt för att bidra till att eliminera fattigdom och hunger genom att satsa det svenska biståndet rätt.”

Debattartikelförfattarna avslutar med att kräva att regeringen prioritera jordbruket i det svenska utvecklingssamarbetet så att produktionen ökar på ett miljömässigt hållbart sätt och ländernas importberoende minskar och skapar en särskild policy för jordbruksutveckling i biståndet.
Och att regeringen prioriterar jordbruket i policydialogen med mottagarländernas regeringar och peka på betydelsen av kvinnors rättigheter och sociala reformer som gynnar de fattigaste.

Läs hela artikeln på www.atl.nu

Undertecknar gör Åke Barklund, akademisekreterare, KSLA, Mikael Karlsson, ordförande, Naturskyddsföreningen, Jakob Lundberg, informationsansvarig FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i Norden, Erik Lysén, internationell policychef, Svenska kyrkans internationella arbete och Anniqa E Nygård, vice ordförande, LRF

Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.