Folkpartiet

En miljard i kampen mot utanförskapet!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:24 CEST

- Det är en skam att svensk flyktingpolitik blivit mer restriktiv. Vi vill lösa de ur humanitär synvinkel mest ömmande fallen i vårt asylmottagningssystem: människor som inte kan avvisas någonstans ska få permanent uppehållstillstånd och de gömda flyktingarna ska få amnesti och stanna i Sverige.

Det säger Mauricio Rojas, folkpartiets flykting- och integrationspolitiske talesman, på fredagen i samband med att folkpartiet väcker tre motioner och sammanställer ett kraftfullt 29-punktsprogram mot utanförskap för ett öppnare Sverige.

- Det behövs en radikal förändring som bryter med den segregerande integrations­politiken som socialdemokratin hittills fört. Vi ska satsa på egenmakt istället för omhändertagande och arbete istället för bidrag. Därför vill folkpartiet bland annat lägga ner Integrationsverket och AMS samt skapa solidaritetsbanker och satsa en miljard kronor i kampen mot utanförskapet.

- Vi liberaler vill se en värld där människor kan resa och flytta fritt mellan olika länder. Därför föreslår folkpartiet en liberalare politik för arbetskrafts-, företagar- och anhöriginvandring. Det innebär bland annat att införa U-tillstånd, så att fler personer utanför EU kan komma hit och arbeta, mer generös anhöriginvandring med försörjningsansvar och att besöksviseringspolitiken liberaliseras, säger Mauricio Rojas (fp).

29-punktsprogrammet och de 3 motionerna bifogas.

Bild på Mauricio Rojas för fri publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/ledamot/MauricioRojas.htm

Mauricio Rojas
Riksdagsledamot (fp)
0702 - 42 01 33 / mauricio.rojas@riksdagen.se

Niki Westerberg
Presschef (fp)
08 - 786 4586 / niki.westerberg@riksdagen.se