BRIS - Barnens Rätt i Samhället

En miljard tack till Svenska PostkodLotteriet!

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 16:11 CET

BRIS och de barn och unga som kontaktar BRIS riktar 18 miljoner tack till Svenska  PostkodLotteriet. I årets utdelning – den största privata donation som gjorts vid ett tillfälle i Sverige – ges BRIS 18 miljoner kronor.

Den historiska summan 1 009 000 000 kronor delades igår kväll ut till PostkodLotteriets förmånstagare. Det är pengar som kommer göra stor skillnad för många organisationers arbete i Sverige och resten av världen. Sedan starten år 2005 har totalt 3,8 miljarder kronor delats ut.

– Tog just emot 18 ARTON! miljoner kronor till BRIS från PostkodLotteriet! Overkligare än mitt möte med Mohammed Ali. TACK!!! Från oss och alla barn! var BRIS generalsekreterare Kattis Ahlströms spontana kommentar.

Under året har BRIS tagit stegen mot vår målsättning med dygnet runt-verksamhet. Den 1 september 2013 utökas öppettiderna till 10-22, mer än en fördubbling av dagens öppettider.

Under flera år har BRIS arbetat för att bygga upp och utveckla en trygg och säker chatt där barn och ungdomar chattar med en vuxen på BRIS. I dag är BRIS-chatten en permanent verksamhet och trycket på den är fortsatt högt. I en effektutvärdering av BRIS webbaserade stödverksamheter som genomförts av Tema Barn vid Linköpings Universitet visar resultaten att barnen mådde bättre och kände att det var lättare att hantera sitt problem efter kontakten. Under år 2012 utökades BRIS-chatten med cirka 200 timmar, tack vare PostkodLotteriet.

Stödet gör stor skillnad för BRIS, både i den dagliga stödverksamheten och i verksamhetsutveckling. Sedan BRIS blev förmånstagare år 2007 har pengarna använts såväl till ökad tillgänglighet för barn och unga som i utbildning och opinionsarbete. När BRIS började chatta med barn och unga var det ett projekt där den initiala finansieringen kom från PostkodLotteriet. BRIS skulle lyfta sin utbildningsverksamhet till en annan nivå kom pengarna till BRIS-akademins förstudie från PostkodLotteriet.

BRIS har hittills mottagit nära 89 miljoner kronor. Tack SvenskaPostkodLotteriet och alla lottköpare för det!


Barnens Rätt I Samhället (BRIS) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation som bistår barn som far illa. FNs konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. BRIS verksamhet finansieras via gåvor, medlemsavgifter och företagssponsring. Idag har BRIS nästan 600 ideella som arbetar i stödverksamheten.  Mer information om BRIS finns på www.bris.se