Station Linné

En miljon för mångfalden!

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 11:43 CEST

Station Linné står – tillsammans med resten av mänskligheten – inför stora utmaningar! Klimatförändringar och arters försvinnande ställer nya krav på vår kunskap om naturen. Det behövs därför mer forskning om biodiversitet (mångfald) och ekologi (samspel).

Insektssamling av internationellt värde

På Station Linné finns idag, tack vare stationens eget forskningsprojekt Svenska Malaisefälleprojektet, världens största insektssamling. Den här samlingen måste säkras med utökade och specialanpassade utrymmen och vi tycker att den ska finnas kvar på Öland. Insektssamlingen har under årtionden byggts upp av hundratals forskare, spridda över hela jorden.

Trångbott

Vi måste årligen tacka nej till ett flertal forskare, forskningsprojekt och studenter som vill komma och bo och verka på stationen, helt enkelt för att vi inte har plats för dem idag. Detta trots att vi har 30 bäddar och ett 50-tal labbplatser. Årligen besöks vi redan nu av runt hundra forskare med assistenter och ett 15-tal forskningsprojekt från ett 15-tal länder. Intresset för att bedriva forskning och andra studier på Öland är med andra ord mycket stort och nu vill vi utöka till 100 bäddar och bygga ännu fler labblokaler.

Deadline för insamlingen

Sista september 2015 är deadline för insamlingen av en miljon.

Vi vänder oss därför nu till allmänheten – alla och en var – och ber om hjälp och finansiell stöd för att kunna förverkliga vår gemensamma dröm: att få kännedom om och bättre förståelse för naturen i allmänhet och vilka arter som vi delar denna jord med i synnerhet.

Om vi lyckas förverkliga våra visioner om en utökad verksamhet så kommer unika resultat och ny kunskap att komma hela mänskligheten till godo. Vi kommer att få helt nya insikter om artrikedomen, evolutionen och livet på jorden!

Vårt insamlingskonto är bg 673-1426.
Skriv markköp i meddelanderutan för din gåva.

Det handlar om förståelse och kunskap

Det handlar om fascination och passion

Det handlar om att rädda världen

Tack för ditt bidrag!

Station Linné är en öländsk fältforskningsstation som har funnits sedan 1963 och som bedriver egen forsknings- och utbildningsverksamhet året runt. Samtidigt är stationen ett slags ”forskarhotell” som nyttjas av ett flertal svenska (50%) och utländska (50%) forskningsprojekt, vilka bedriver sina fältstudier i Ölands unika natur- och kulturskatt och då med forskningsstationen som bas. 

Det största forskningsprojektet som för närvarande bedrivs på Station Linné är Svenska Malaisefälleprojektet (SMTP; the Swedish Malaise Trap Project). Projektet har samlat in 80 miljoner insekter och har skapat ett nätverk bestående av fler än 100 forskare i mer än 20 länder utspridda över 4 världsdelar. 

Station Linné stödjer och utvecklar även nya projekt inom hållbar utveckling, natur och miljö.