Linköpings kommun

En miljon för mer tillgänglig kulturskola

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:21 CET

Linköpings kulturskola har fått 1 miljon kronor från Kulturrådet för att göra undervisningen tillgänglig för fler barn och unga. Det handlar bland annat om att uppmuntra fler pojkar att delta i dansundervisning. 

Linköpings kulturskola har sökt och fått  medel från Kulturrådet för att utveckla verksamheten med nya metoder för att nå nya målgrupper, göra undervisningen mer jämlik och tillgänglig för fler barn och unga. Det handlar om två insatser som är tänkta som projekt under 2017 med förhoppningen att de sedan ska ingå i Kulturskolans ordinarie undervisning.

– Vi lägger mycket energi på att se till att barn och unga som inte nås av kultur och idrott idag ska få börja med en fritidsaktivitet och få upptäcka hur mycket det kan förgylla livet. Kulturrådets val att stötta Kulturskolans planerade satsningar är mycket välkommet. Nu kan vi göra skillnad på riktigt säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP).

Delprojekt 1 fokuserar på att ge elever med särskilda behov förutsättningar och möjlighet att utöva kultur genom att jobba med funktionsinriktad musikterapi och att främja social och kulturell gemenskap vid Linköpings kulturskola.

Delprojekt 2 är en satsning på dansundervisning i Skäggetorp med fokus på att locka fler pojkar till dansen. Idag är över 90 procent av eleverna i dansundervisningen flickor och satsningen syftar till en ökad jämlikhet. Samtidigt vill Kulturskolan satsa på barn och ungdomar i områden som är lågt representerade bland sökande till Kulturskolan.

– Vi på Kulturskolan gläder oss väldigt mycket över detta säger chefen Anders Johansson. Vi har länge önskat en sådan verksamhet och hoppas nu att detta ska vara startskottet på en långsiktig strategi för att ge de barn och ungdomar, som vi i dagsläget har svårt att nå, chansen att ta del av vårt utbud.

För ytterligare information kontakta Kulturskolans chef Anders Johansson, telefon 013- 20 73 66

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.