Svenska kyrkan - Internationellt arbete

En miljon kronor per dag till utsatta människor

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 10:53 CET

Morlu Zawu är före detta barnsoldat. Han fick hjälp med att bearbeta sina traumatiska upplevelser i en av kyrkans utbildningar i konfliktlösning och försoning. FOTO: Magnus Aronson/IKON

Den första advent startar Svenska kyrkans internationella arbete den årliga julkampanjen på temat "Nu tändas tusen juleljus”. I år lyfts insatser som får pojkar bort från gatan och män att välja bort våld. Målet för årets julkampanj är att samla in 40 miljoner kronor.

– Jag vet inte vad mitt liv hade varit om jag inte kommit i kontakt med Traumabearbetningsprogrammet. Människor som såg mig förut kan intyga att mitt liv är helt förvandlat. Det säger Morlu Zawu, 36 år. När han var 15 år rekryterades han till en av gerillagrupperna i Liberia. Efter fyra år lyckades han fly och kom i kontakt med kyrkans program för före detta barnsoldater. Han bearbetade sina traumatiska upplevelser och utbildades till att leda egna grupper. Idag är han chef för ett nationellt fredsprojekt för ex-kombattanter.

 Det är ett exempel på kyrkans arbete i världen för att stärka människor genom att återuppväcka människors initiativförmåga, att återställa hoppet om möjlighet till utbildning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro.

 Stort engagemang i församlingarna

Julkampanjen som pågår mellan första advent (27/11) och trettondedag jul (6/1) engagerar tusentals frivilliga och anställda i Svenska kyrkans församlingar med att sprida information och samla in pengar till utsatta människor.

– Svenska kyrkans församlingar gör ett jättestort arbete med att anordna aktiviteter och samla in pengar till kyrkans arbete för att göra världen till en tryggare plats, säger Helena Frankson, projektledare för julkampanjen.

Kontakta gärna den lokala församlingen för att få information om aktiviteter under julkampanjen. Sök församling på www.svenskakyrkan.se/sokforsamling

Alternativa julklappar i webbshopen

Inför jul finns också möjligheten att köpa julklappar i webbshopen som förändrar världen. Gå in på http://webbshop.svenskakyrkan.se/.

Kyrkans roll

En viktig del av kyrkans arbete i världen är att stärka individen genom att återuppväcka människors initiativförmåga, att återställa hoppet om möjlighet till utbildning, en meningsfull vardag och en trygg tillvaro. Gåvorna i julkampanjen är en viktig del för att finansiera arbetet. Målet är att samla in 40 miljoner kronor.

 

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrof-, utvecklings- och påverkansarbete. ACT-alliansen består av omkring 100 medlemsorganisationer med 30 000 anställda och frivilliga i 130 länder över hela världen.