Socialdepartementet

En miljon kronor till insatser i skolor för att främja Öresundsintegrationen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 11:39 CEST

Regeringskansliet har beslutat att satsa en miljon kronor för att stödja skånska skolor att genomföra projekt tillsammans med danska partnerskolor i Öresundsregionen. Projekten ska främja varaktiga kontakter mellan eleverna i de svenska och danska skolorna och på så sätt bidra till en fördjupad integration i Öresundsregionen.
- För att öka integrationen för barn och unga är det viktigt med bättre språkförståelse och ökad kunskap om skillnader och likheter mellan våra länder, säger den nordiska samarbetsministern Cristina Husmark Pehrsson.

Medlen går till Länsstyrelsen i Skåne län för stöd till skånska grund- och gymnasieskolor att genomföra projekt med danska partnerskolor i Öresundsregionen. Medlen ska användas till att möjliggöra för skolor i Skåne län att genomföra gemensamma integrationsprojekt med skolor på den danska sidan av Öresundsregionen. Syftet är att underlätta kontakterna mellan danska och svenska ungdomar och därmed stärka den långsiktiga integrationen i Öresundsregionen.

- Vi är naturligtvis glada över initiativet. Det gynnar integrationen över sundet och är därmed bra för den svenska sidan, säger Göran Tunhammar, landshövding i Skåne län.


Kontakt:
Karolin A Johansson
Pressekreterare hos Cristina Husmark Pehrsson
08-405 22 11
076-116 97 59

Amanda Rafter
Pressassistent
08-405 33 71
070-320 38 78