Svenska kyrkan

En miljon kronor till internflyktingar i Sudan

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:31 CEST

Strider i Upper Nile-regionen i Sudan mellan regeringsstödd milis och Sudan People Liberation Army (SPLA) har drivit ett stort antal människor på flykt. Sudans kristna råd gör insatser för att rädda 16 000 människors liv. Lutherhjälpen bidrar med en miljon kronor.

Inledningsvis fokuseras insatsen på matbistånd, tillfälliga bostäder och primärhälsovård. Distribution av utsäde, jordbruksredskap och fiskeutrustning ska förebygga ett totalt beroende av matbistånd och bidra till att öka möjligheter till rehabilitering och anpassning till nya förhållanden. I nästa skede anordnas mötesplatser där företrädare för lokala myndigheter och representanter för grupperingar bland internflyktingar kan mötas.

Enbart i staden Malakal och omgivande byar beräknas mer än 60 000 internflyktingar befinna sig. Internflyktingarnas situation är mycket svår och det humanitära bistånd som nått fram till dem hittills har varit av mycket begränsad. Flera organisationer har, under stora svårigheter, försökt möta behoven av hälsovård. Det råder ett desperat behov av mat och förnödenheter för den dagliga överlevnad och FN:s planer att bistå med mat har ännu inte gått att genomföra.

Sudans kristna råd (SCC), vars nätverk gör det möjligt att nå de behövande räknar med att kunna undsätta 16 000 människor.

Av Lutherhjälpens anslag är 250 000 egna insamlade medel och 750 000 Sida-bidrag.

Lutherhjälpen är den del av Svenska kyrkan som ansvarar för katastrof- och utvecklingssamarbete. Styrkan är ett unikt, globalt nätverk med en mycket stark lokal förankring. Arbetet handlar om att skapa förutsättningar för människor att leva och utvecklas på sina egna villkor, samt att bekämpa orsakerna tillhunger, fattigdom och förtryck. Pg 90 02 56-9 står öppet för bidrag till katastrofarbete


Se även webbplatsen www.lutherhjalpen.nu
För information kontakta katastrofinformatören Eva Berglund, 018-16 97 94