Svenska kyrkan

En miljon till flyktingar, ungdomar och mot gräshoppor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 16:29 CEST

Humanitärt bistånd till återvändande internflyktingar och kvarboende i södra Sudan

I mars och april i år utsattes flera områden i södra Sudan för häftiga strider från lokal milis. 20 000 människor tvingades på flykt. Fortfarande lever människor under träden med bristfälliga skydd av papyrus och kvistar. Majoriteten gömmer sig i myrmarker och i skogen. De lever av vilda frukter och fisk.

Lutherhjälpens samarbetspartner i området, Church Ecumenical Action in Sudan, CEAS, har hjälpt de mest utsatta med material till tillfälliga bostäder, mediciner, utrustning för vattenrening och myggnät. I augusti stabiliserades läget och internflyktingar har börjat återvända. Nu fortsätter CEAS stödja 500 familjer ( cirka 3 000 personer, både återvändande internflyktingar och kvarvarande befolkning) för att kunna återskapa och stärka deras livsvillkor. Familjerna förses med utsäde, jordbruksredskap och fiskeredskap. Vattenfilter och brunnar ska ge familjerna rent vatten. Hälsovårdare, mediciner och hälsostationer ska bidra till bättre hälsa. Skolor skabyggas och 20 frivilliga lärare utbildas. Dessutom genomförs kurser och kampanjer kring till exempel hiv/aids och freds- och självförsörjningsfrågor.

Lutherhjälpen stöder insatsen med 600 000 kronor, varav 100 000 är insamlade medel och 500 000 från Sida.

Satellitutbildning för ungdomar i Palestina

Yrkesskolan i Beit Hanina stöds sedan många år av Lutherhjälpen. Skolan ger yrkesutbildning till unga människor från Västbanken och de palestinska områdena i närheten av Jerusalem. De utbildas till elektriker, rörmokare, bilmekaniker, snickare eller telekommunikatörer. Efter två års utbildning får de hjälp att hitta ett arbete. Muren som håller på att byggas i området där yrkesskolan ligger hindrar många elever från att ta sig till skolan. För att möta det enorma behovet av yrkesutbildning och hjälpa ungdomarna ut på arbetsmarknaden startade skolan en satellitutbildning i Ramallah den 1 oktober. Lutherhjälpen bidrar med 200 000 kronor till den nya verksamheten.

Insatser i Mauretanien efter gräshoppsinvasion

Mauretanien har drabbats hårt av stora gräshoppsinvasioner efter årets rikliga regn. Stora delar av landet har invaderats av gräshoppssvärmar, som följts av stora mängder larver. Tillsammans har de ödelagt enorma områden av jordbruksmark. Regeringen har gjort stora ansträngningar att komma tillrätta med problemet, men efter att nya svärmar kommit in österifrån de senaste månaderna har situationen ytterligare försvårats. Det har kraftigt påverkat produktionen av grödor. Lutherska världsförbundet i Mauretanien planerar en humanitär insats för 115 000 människor i fyra regioner. Mat till dem vars matsäkerhet hotas och utsäde för att kunna få nya skördar. Befolkningen ska utbildas i alternativa metoder för att bekämpa insekterna och mildra effekterna av gräshoppsinvasionen.
Lutherhjälpen anslår 200 000 kronor.

Eva Berglund, pressekreterare, tfn: 018-16 97 94, 0730-20 49 88, e-post: eva.e.berglund@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/lutherhjalpen Pressjour utanför kontorstid: 018-16 94 75