SalusAnsvar AB

En miljon till forskning i Reumatologi

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 11:04 CEST

Vinnaren av SalusAnsvarpriset offentliggörs i morgon
Uppskattningsvis en miljon svenskar lider i dag av någon reumatisk sjukdom. Det är en anledning till att inriktningen på årets SalusAnsvarpris är Reumatologi.

I morgon, tisdagen den 9 september, klockan 11.40 offentliggörs namnet på årets mottagare av priset. Prissumman på en miljon kronor innebär att SalusAnsvarpriset är Nordens största medicinpris efter Nobelpriset.

Pristagaren kommer att presenteras vid Reumatikerförbundets konferens Reuma 2003 på Foresta hotell & konferens, Lidingö.

Den officiella prisutdelningen äger rum den 25:e september i Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
onas Burvall, pr-ansvarig
08-55 54 50 61, 0709-11 60 61
jonas.burvall@salusansvar.se

Med en prissumma på 1 miljon kronor är SalusAnsvarpriset Nordens största medicinpris efter Nobelpriset. Priset belönar en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att stimulera fortsatt forskning.

SalusAnsvarpriset– Nordens näst största medicinpris

Nordiskt pris
SalusAnsvarpriset, som efter Nobelpriset är det största nordiska medicinpriset, ska belöna en "synnerligen framstående vetenskaplig prestation" och kan ges till en eller flera nordiska medicinska forskare. Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag. Avsikten med priset är att främja och stimulera fortsatt forskning.

Årets inriktning är: "Reumatologi"

Pristagaren utses genom ett omfattande nomineringsförfarande
Nordens 16 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag på meriterade forskare inom aktuellt forskningsområde. Förslagen utvärderas därefter av en nomineringskommitté. Denna kommitté lämnar sedan sitt förslag till styrelsen som utser pristagaren.

I styrelsen ingår professor Em Ulf Nilsonne (ordf), professor Göran Koch, Tandläkarhögskolan i Jönköping, professor Anders Hamsten, Karolinska Institutet, professor Björn Rydevik, Göteborg och Carl-Viggo Östlund, VD SalusAnsvar AB (publ).

Tidigare pristagare
Professor Lars Wallentin tilldelades SalusAnsvarpriset 1998 för sin forskning som lett till förbättrade behandlingsformer för hjärtpatienter. SalusAnsvarpriset 1999 tilldelades professor Björn Rydevik för dennes framstående insatser inom ämnesområdet ryggsjukdomar. År 2000 tilldelades professor Jörgen Engel SalusAnsvarpriset för sin forskning om alkoholberoende och 2002 fick Anne-Lise Børresen-Dale priset för sin forskning inom ämnesområdet diagnostik och behandling av tumörsjukdomar.

Prisdonator
SalusAnsvar stiftelse för medicinsk forskning har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-årsjubileum. I samband med att Salus 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs tog Salus Holding AB initiativ till att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej nyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen. Stiftelsen tillfördes ett kapital motsvarande 15 miljoner kronor.

Stiftelsens ändamål
Ändamålet är att främja medicinsk forskning inom områden där sjukdomen medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga, såsom hjärt- och kärlsjukdomar, ryggsjukdomar, klinisk psykiatri samt odontologi. Ändamålet skall främjas på det sätt stiftelsens styrelse finner lämpligt.

SalusAnsvar AB
SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar är en börsnoterad finansiell koncern vars affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjudas försäkrings- och banktjänster som skapar ett mervärde för deras medlemmar.