AFA Försäkring

En miljon till ung arbetsmiljöforskare

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2012 15:15 CEST

Vem som får AFA Försäkrings nyinrättade stipendium på en miljon kronor avslöjas den 25 oktober på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet.

Arbetsmarknadens parter har idag genom AFA Försäkring en betydande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och folkhälsa.

- Sverige har sedan lång tid tillbaka ett stark internationell ställning framför allt när det gäller forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet, säger Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring. För att bibehålla den ställningen är det viktig att attrahera yngre forskare till området.

AFA Försäkring vill stödja och stimulera yngre forskares möjligheter till studier och forskning utomlands. Med yngre forskare avses sökanden som disputerat för högst 3 år sedan och som är verksam vid svenskt lärosäte.

Därför har AFA Försäkring för första gången utlyst två stipendier om vardera 1.000.000 kronor– ett inom arbetsmiljö och ett inom folkhälsa – för två-åriga postdoktorala utlandsstudier. Frida Dangardt vid Sahlgrenska akademin har som tidigare meddelats fått stipendiet i folkhälsoforskning för att undersöka hur stress och psykisk ohälsa hos tonåringar och unga vuxna påverkar tidig uppkomst av hjärt/kärlsjukdomar.

Vem som får miljonstipendiet i arbetsmiljöforskning kommer att tillkännages på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet den 25 okt.

Under Gilla Jobbet den 24–25 oktober fylls Stockholmsmässan med olika aktörer från arbetslivet, med utställningar och över 100 seminarier. En stor del av utställningarna och seminarierna bygger på de satsningar arbetsmarknadens parter gör på förebyggande arbete och ny forskning inom arbetsmiljö.

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, Hans.Augustson@afaforsakring.se

Maria Schütt, FoU handläggare, AFA Försäkring, 0706-96 49 74, Maria.Schutt@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se