Länsstyrelsen i Kronobergs län

En mobil bio ska stärka länets klimatkunskap

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2015 08:00 CET

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att samordna det regionala arbetet för minskad klimatpåverkan och arbetet för en anpassning till ett förändrat klimat. Ökad kunskap bland beslutsfattare, tjänstemän och allmänhet är viktigt för att klimatarbetet ska få genomslag. Som ett led i detta har Länsstyrelsen tagit ett initiativ och erbjudit länets kommuner att få besök av Geodomen från Norrköpings visualiseringscenter i samarbete med SMHI. Geodomen är en visualiseringsteknik som är framtagen för att vi på ett enklare sätt ska kunna ta till oss och förstå mycket komplexa saker och samband, så som klimatförändringarna.

- Med Geodomen får kommunerna tillgång till en mobil bio, ett litet Cosmonova där politiker, tjänstemän och skoleleverfår en interaktiv upplevelse om klimatet och hur det påverkas av vårt leverne. Tanken är att den kunskap de får med sig ska engagera och kunna bidra till att klimatanpassningsarbetet får större genomslag med fler klimatåtgärder runt om i länet, säger Erika Gülich, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen.

Den 16-20 mars turnérar Geodomen runt i länet och filmen som visas lyfter klimatförändringarna och hur de påverkar oss både i ett globalt perspektiv och i ett Kronobergsperspektiv.

- Intresset har varit stort och vi hoppas att den här turnén kan bli en hävstång för kommunerna att jobba vidare med fler aktiviteter, säger Erika Gülich.

Media är välkomna att besöka Geodomen under turnén. På grund av Geodomens platsbegränsningar, ombeds den som vill se filmen att kontakta Erika Gülich för att boka plats.

TURNÉPLAN FÖR GEODOMEN:
Måndag den 16/3: Markaryd, Sparbankshallen, Ola Mårtens väg 8
Tisdag den 17/3: Ljungby, Kungshögskolan Märta, Ljungbergsvägen 29
Onsdag den 18/3: Tingsryd, Bollhallen Skolgatan 23
Torsdag den 19/3: Älmhult, Folkets Hus Skolgatan 18. Älmhult och Alvesta kommuner samordnar.
Fredag den 20/3: Växjö, ”Black box”, Araby Park Arena, Höstvägen 5 A 

Kontakt:
Erika Gülich
Telefon: 076-127 18 28
E-post: erika.gulich@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se