Dyslexiförbundet FMLS

En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever!

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 13:12 CEST

En mobiltelefon kan vara en räddning för många elever!

Jan Björklunds förslag om att förbjuda mobiltelefoner i skolan är oövertänkt. Naturligtvis ska eleverna ägna sig åt skolarbetet och inte ägna sig åt fritidsaktiviteter på studietid. På raster är det dock naturligt att kunna ta kontakt med familj, kamrater eller kolla sina sociala konton.

En annan aspekt som blivit mer och mer viktig är att för många elever är telefonen ett omistligt hjälpmedel i skolarbetet. Elever med koncentrationssvårigheter eller dåligt närminne kan med hjälp av kalendrar, påminnelsesignaler, scheman och så vidare på kontroll över sin tidigare kaotiska skolvardag. Elever med läs- och skrivsvårigheter kan med stöd av appar få uppläst text, översättning, hjälp med stavning osv osv.

Den smarta mobiltelefonen har på kort tid för elever med kognitiva funktionsnedsättningar blivit ett omistligt alternativt verktyg, som hjälper dem att vara i skolan och klara skolan. Ta till exempel del av Hjälpmedelsinstitutets fina projekt ”Vägar till Arbete” och Teknikstöd i skolan”. Det senare projektet beställt av utbildningsdepartementet! Där påvisas mycket goda resultat med smarta telefoner på gymnasienivå.

Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande