SEKO, facket för service och kommunikation

”En mörk dag för Sveriges brevbärare”

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 10:52 CET

På måndag är det en mörk dag för många av Sveriges brevbärare. Många tvingas att dela ut propaganda med högerextrema Nationaldemokraterna som avsändare. Materialet innehåller starka fördomar och anklagelser mot människor med en annan etnisk bakgrund än svensk. SEKO:s förbundsordförande Janne Rudén uppmanar dock brevbärarna att dela ut materialet.

- Yttrandefriheten har en baksida, man får höra och läsa mycket skit. Men yttrandefriheten är grunden i demokratin och vi värnar väldigt starkt om den. Jag tycker därför att brevbärarna ska dela ut det när nu Posten gjort bedömningen att materialet inte handlar om hets mot folkgrupp, säger Janne Rudén.

- Jag förstår att det är många av våra medlemmar som helst skulle slänga denna högerextremistiska propaganda i närmaste soptunna, men Posten har tagit detta uppdrag och då är också våra medlemmar skyldiga att bära ut det. Jag tror ändå att de flesta vid närmare eftertanke inser att yttrandefriheten måste värnas även om den har en avskyvärd baksida, fortsätter Janne Rudén.

Vidare gör SEKO bedömningen att det inte finns någon möjlighet att med stöd i arbetsrättsliga och juridiska regelverk, stoppa utdelningen. Däremot ställer SEKO krav på att Posten vidtar nödvändiga åtgärder för att garantera arbetsmiljön och säkerheten för brevbärarna.

- Det är viktigt att skyddsombuden är observanta på de säkerhets- och arbetsmiljöproblem som kan uppstå och att de vid behov använder de verktyg som de har till sitt förfogande, säger Janne Rudén.

Ytterligare information:

Jonas Pettersson, Informations- och presschef, SEKO: 070-631 59 49

Erik Sandberg, Informations- och pressenheten, SEKO: 070-600 24 96