Danske Bank Sverige

En myt att kvinnor inte tar risker

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 13:27 CET

Barbara Stewart, extern senior rådgivare till Danske Bank, släpper idag sitt senaste white paper där hon uppmärksammar hur kvinnor tänker kring risktagande när de investerar. Studien visar att kvinnor inte är riskovilliga utan snarare att en majoritet har en tydlig riskmedvetenhet och drivs av sina värderingar när de väljer företag och fonder att investera i.

Att få fler kvinnor att investera och komma igång med sitt sparande är viktigt av flera anledningar. Inte minst för att få en långsiktigt god privatekonomi. Männen äger idag merparten av aktie- och fondkapitalet – men för att uppnå ett jämlikt samhälle krävs en bättre fördelning av kapitalet vilket kan uppnås om fler kvinnor investerar och är aktiva på marknaden. För att nå dit menar Barbara att man måste förstå hur kvinnor tänker kring risk och hur de får och tar till sig information om sparande och pengar.

Det är viktigt att förstå att man inte kan generalisera och tro att alla kvinnor resonerar på samma sätt när det kommer till risk. Myten att kvinnor skulle vara mer riskovilliga än män lever fortfarande kvar men det är en myt vi måste slå hål på, säger Barbara Steward.

En annan företeelse som Barbara har sett i sin studie är det faktum att kvinnor utbildar och inspirerar varandra genom sociala medier och forum. Den traditionella rådgivningen och informationen från banker och finansinstitut har inte lyckats nå kvinnorna i samma utsträckning som till exempel investerarforum på Facebook. Studien visar att det närmast skett en explosion bland yngre kvinnor runt om i världen när det kommer till att diskutera investeringar och pengar i forum och grupper på sociala medier, och Sverige är inget undantag. En annan intressant spaning är att Millenials, oavsett kön, följer samma mönster. Man litar mer på andra ”amatörer” än på professionella analytiker.

- Sociala medier har skapat en revolution när det kommer till kvinnor och investeringar. Det kommer bli allt viktigare för företag och banker att få access till kvinnornas nätverk för att inspirera och utbilda i hur man kan öka eller komma igång med att investera, säger Barbara Stewart. Dessutom pekar studien på att kvinnor är värderingsstyrda i sina val av investeringsobjekt och den dimensionen har traditionellt sätt inte varit en del av kommunikationen vilket är oerhört viktigt,

Danske Bank verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt är viktigt eftersom det främjar makroekonomisk stabilitet

- För att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt är det viktigt att kapital, makt och möjligheter fördelas jämlikt. Vi som bank har en viktig roll att fylla genom att anpassa vår rådgivning så den blir mer behovsstyrd. Det vi gör är att kommunicera på fler plattformar för att finnas där kunden är. Traditionellt har finansbranschen varit relativt ensidiga i sin kommunikation och det ser jag behöver ändras, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige

Danske Bank Sverige är en fullservicebank med ett brett utbud av produkter och tjänster inom sparande och placeringar, pension och försäkring, finansiering och betalningar samt riskhantering. Banken ingår i Danske Bank Group, ett börsnoterat aktiebolag på Köpenhamnsbörsen och en av Nordens största finanskoncerner med över 400 kontor i 15 länder. Danske Bank i Sverige har ett 30-tal bankkontor och åtta regionala Finanscenter och etablerades i Sverige 1997 i samband med förvärvet av Östgöta Enskilda Bank. För mer information besök twitter.com/danskebanksefacebook.com/danskebanksverige.