Justitiedepartementet

En nedre promillegräns för sjöfylleri

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 16:56 CET

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om bland annat en nedre promillegräns för sjöfylleri.

Förslagen i propositionen innebär bland annat att straffansvaret för sjöfylleri utvidgas genom att det införs en fast, nedre gräns på 0,2 promille alkohol i blodet eller motsvarande alkoholkoncentration i utandningsluften. Straffansvaret föreslås gälla den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss, förutsatt att fartyget antingen med motordrift kan framföras med en hastighet om minst 15 knop eller har ett skrov med en största längd av minst tio meter. Lagrådet har granskat lagförslagen och inte haft något att invända. I övrigt hänvisas till tidigare pressmeddelande i samband med beslut om lagrådsremiss den 3 december 2009.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22