Länsstyrelsen i Östergötlands län

En niondel av Sveriges betesmarker finns i Östergötland.

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 09:19 CET

Det gör Östergötland till ett av landets mest betesmarkstäta län. Däremot spelar Östergötland i bottenligan med endast 145 hektar slåtterängar. Vart har liemannen tagit vägen?

Länsstyrelsen Östergötland har under tre år gjort en omfattande inventering av länets ängs- och betesmarker. Totalt har 29 768 hektar ängs- och betesmark inventerats i Östergötland.

Media inbjudes till en presskonferens där resultaten av den omfattande inventeringen presenteras och policyfrågor inför framtiden diskuteras.

Läs mer i bifogad pressinbjudan!

Tid: Onsdag 8 mars kl. 13.00
Plats: Länsstyrelsen Östergötland, Östgötagatan 3, Landshövdingens sammanträdesrum.

På presskonferensen medverkar landshövding Björn Eriksson, Anneli Lundgren, samordnare för inventeringen i Östergötland, samt biträdande lantbruksdirektör Susanne Boe-Skåmedal.

För mer information kontakta gärna Anneli Lundgren, tfn: 013-19 60 77

Välkomna!

********************************************
Marie-Louise Persson, webbredaktör
Länsstyrelsen i Östergötland, 581 86 Linköping
Tfn 013-19 65 09, 0703-83 65 09
www.e.lst.se