Ekobrottsmyndigheten

En ny anmälan mot den tidigare ledningen på Saab

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:34 CET

Chefsåklagare Olof Sahlgren vid Ekobrottsmyndigheten bekräftar att det har inkommit en anmälan om ekonomiska brott som riktas mot ledningen i Saab men i övrigt vill han inte gå in på vilka brottsrubriceringar som är anmälda, eller om någon har delgivits misstanke om brott.

-  I oktober mottog vi en polisanmälan från konkursförvaltarna gällande en eller flera personer inom Saabs ledning. Vem eller vilka denna anmälan omfattar tänker jag inte gå in på grund av att det kan skada utredningen, Inte heller vilka brottsrubriceringar det gäller, säger Olof Sahlgren.

Det finns ett pågående ärende mot Saabs tidigare ledning som gällermisstanke om grovt försvårande av skattekontroll. När i tiden utredningen beräknas att vara klar kan Sahlgren inte svara på i nuläget.

-  Hela utredningen gällande Saab kommer att bli fördröjd på grund av den nya polisanmälan. När det finns något att kommunicera i ärendet kommer vi att göra det, avslutar Olof Sahlgren, och understryker att det tidigast blir i januari nästa år.  


 

Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet för ekobrottsbekämpning med uppgift att upptäcka, förebygga, utreda och lagföra ekonomisk brottslighet.