Folkpartiet

En ny asylmottagning värd namnet!

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 13:40 CET

Pressmeddelande från folkpartiet liberalerna i riksdagen
2006-03-13


- Det är hög tid att öppna ögonen och inse att svenskt mottagande av
asylsökande måste reformeras från grunden. De missförhållanden som
uppdagats på Migrationsverket är ett uttryck för fundamentala systemfel,
som bara kan åtgärdas genom att öppna upp dagens slutna system och
åstadkomma en klar åtskillnad mellan mottagandet av asylsökande och
prövningen av asylansökan. Vi behöver en genomgripande förändring av
dagens system som bryter ner och passiviserar redan utsatta människor, det
är en medmänsklig skyldighet!

Det säger Mauricio Rojas, flyktingpolitisk talesman (fp) med anledning av
den asylpolitiska rapport som folkpartiet presenterar idag på DN-debatt.

- Regeringens allt mer restriktiva asylpolitik har banat väg för den
förödande utkastarmentalitet som råder på Migrationsverket idag. Under en
tioårsperiod har andelen bifall minskat med nästan 70 procent. Det är dags
för fler aktörer, mer insyn och starkare rättigheter för den asylsökande,
först då kan vi prata om en human asylmottagning som vi inte behöver
skämmas för.

- Dagens asylmottagning har också misslyckats totalt med att ge den
asylsökande en meningsfull och aktiv väntetid. Därför vill vi införa en
aktivitetsgaranti som kombinerar samhällsnyttiga insatser och
självförvaltningsverksamheter med språkinlärning och andra
utbildningsinsatser avslutar Rojas (fp). _____________________________________________________________________

Mauricio Rojas, Flykting- och integrationspolitisk talesman (fp), 0702-42
01 33, mauricio.rojas@riksdagen.se

Catharina Bildt, presskontakt, 0708 - 54 90 77,
catharina.bildt@riksdagen.se

Bild på Mauricio Rojas fri för publicering finns här:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1111&iid=0591055036519

Rapporten bifogas i sin helhet

Catharina Bildt
Teamledare / Presskontakt
Flykting- och integrationspolitik


Folkpartiet liberalernas riksdagskansli
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 46 15
Mobil: 0708-54 90 77
E-post: catharina.bildt@riksdagen.se