Huddinge kommun

En ny film om barnens röst vid skilsmässor

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 07:04 CET

När föräldrarna väljer att gå skilda vägar hamnar barnen ibland i svåra situationer.
Det är sällan skilsmässan i sig som skadar barnet, utan hur föräldrarna agerar gentemot barnet. Filmen Barn ska bli hela människor fokuserar på barnens behov av att bli sedda och hörda.

Huddinge kommun har gjort filmen tillsammans med Monica Hedenbro som är legitimerad psykoterapeut.
– Vi hoppas att filmen leder till att föräldrarna får en aha-upplevelse och agerar klokare gentemot sina barn, säger Anita Widell som är sektionschef inom individ- och familjeomsorgen i Huddinge kommun.

Barn och vuxna berättar om sina upplevelser 
I filmen möter man barn och vuxna som har varit med om att föräldrarna har skilt sig eller separerat. Den yngsta är fem år och den äldsta är 58 år. De berättar om sina upplevelser och hur det har påverkat deras liv på kort och lång sikt.

– Många barn far illa och glöms bort i föräldrarnas konflikter. Vi vill visa vad man som vuxen kan göra för att undvika att barnen hamnar i kläm, säger Anita Widell.
I filmen medverkar Gunnar och Bente Öberg som har arbetat som familjeterapeuter i över 40 år. De betonar hur viktigt det är att man låter barnen sätta ord på sina känslor för att de ska kunna gå vidare i livet som hela människor.

Filmen är framtagen för att i första hand användas för reflektioner i arbetet med vårdnadskonflikter eller vid familjerådgivningen, men kan ses av alla föräldrar som står inför en separation.

Beställ filmen
Filmen kostar 600 kronor plus moms och går att beställa via e-post: social@huddinge.se och på www.huddinge.se/helabarn.

 

Mer information
Anita Widell, sektionschef, individ- och familjeomsorgen i Huddinge kommun 
 08-535 376 00, 0708- 79 04 90, anita.widell@huddinge.se

Monica Hedenbro, leg. Psykoterapeu, 08-37 33 00,  monica@hedenbro.se