Luleå Näringsliv

En ny näring växer fram!

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 13:54 CET

I dag offentliggörs rapporten ”En ny näring växer fram – en kartläggning av de kulturella och kreativa näringarna i Luleå och Piteå”.
- Det har känts som en viktig uppgift att beskriva hur de kulturella och kreativa näringarna faktiskt ser ut. Det fanns ca 900 verksamma bolag juni 2012, i Luleå och Piteå. 345 av dem är startade mellan 2010 och 2012. Så det vi ser är faktiskt en "ny näring som växer fram", säger rapportförfattaren Stina Almkvist.

Rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen beskriver vad som kännetecknar dessa näringar och hur utvecklingen ser ut lokalt, nationellt och globalt. Den andra delen är en statistisk kartläggning av antal branschområden och antal bolag i Luleå och Piteå. Den tredje delen innehåller en analys och förslag för framtiden.

Vi lever mitt i paradigmskifte för hur vi kommunicerar och lever via digitala medier. Som konsumenter ställer vi allt högre krav på våra upplevelser oavsett om det gäller fakta, information eller underhållning. Efterfrågan på roliga och kvalitativa produkter och tjänster bara ökar och marknaden är global. En intressant effekt av detta är inte bara ett ökat behov av serverhallar som kan hantera all data utan även en ökad efterfrågan på kompetens som kan visualisera stora datamängder på ett snyggt, kreativt och innovativt sätt, säger Stina. 

Rapporten har finansierats av Luleå och Piteå Kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting och Tillväxtverket. Luleå Näringsliv har varit huvudman för projektet/förstudien.

Rapporten är på 70 sidor men finns även i en kort version på sex sidor (sammanfattning, slutsatser och förslag) och kan laddas ned på www.creativenodes.se  

Fredag den 22 februari presenteras rapporten på Företagarfrukosten i Luleå (Norrbottensteatern från 07.30). Efteråt blir det diskussion med rapportförfattaren, tjänstemän, kreatörer och bolag. 

För mer info:
Stina Almkvist, Creative Consulting
072-72 666 50