Syntolkning Nu

En ny och tillgänglig filmfestival

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2012 13:00 CEST

Föreningen Syntolkning Nu i Sverige kommer återigen syntolka film under Kulturkalaset i Göteborg. Nytt i augusti är även samarbetet med Sommarbion i Stockholm samt Malmöfestivalen. I höst kommer man därför även syntolka några filmer under Stockholms Filmfestival. 

Förutom en mängd nya filmer på biorepertoaren som syntolkas, tänker Syntolkning Nu starta en alldeles ny filmfestival. Fokus kommer att vara på nya, gamla, korta, långa filmer samt några förhandsvisningar. Alla har det gemensamt att de syntolkas via hörlurar, live eller inspelat. Detta sker så att den övriga publiken, som bara vill se filmerna, inte störs. Den nya filmfestivalen äger rum under perioden 16–18 november på biografen Roy i centrala Göteborg. 

Projektgruppen med syntolkar från Göteborg, Stockholm och Malmö består även av representanter från Unga Synskadade (US) och Synskadades Riksförbund (SRF) samt Biografen Roy. Innan sommaren hade man under arbetsnamnet ”Den första osedda men upplevda filmfestivalen” sitt första arbetsmöte.

Svenska Filminstitutet bidrar redan ekonomiskt till festivalen och man söker även finansiering både från Kommunen och Regionen.

Projektgruppen för positiva samtal med både Göteborg Filmfestival och Göteborg & CO, som båda är positiva till initiativet.

Man söker nu efter fler intresserade som på olika sätt vill hjälpa till att ekonomiskt eller på annat sätt bidra till den nya festivalen.

Den 25 september ska Syntolkning Nu presentera stora delar av festivalprogrammet som då kommer att omfatta både filmer, möten och samtal om tillgänglig film. Biljetter till festivalen kan förhandsbokas från detta datum.

 

Aktuella syntolkningar:
16/8 - Ironsky på Kulturkalset i Göteborg
16/8 - Edward Scissorhands på Sommarbion i Stockholm
17/8 - Hajen 1 på Sommarbion i Stockholm
18/8 - Arsenik och gamla spetsar på Fredriksdalsteatern i Helsingborg
21/8 - Hajen1 på Malmöfestivalen
22/8 - PINA på Malmöfestivalen
25/8 - Sommarkrysset på Gröna Lund i Stockholm

För mer info besök: http://syntolkning.nu/synt.html

I Sverige finns över 120 000 synskadade människor. Syntolkning Nu är en intresseorganisation för syntolkar. Medlemmarna syntolkar livearrangemang för personer med nedsatt syn. All syntolkning sker via mikrofon till hörlurar i teater/biosalongen under ordinarie föreställning. Syntolkning Nu arbetar även för att skapa fler arbetstillfällen till utbildade syntolkar, så att ännu fler synskadade skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samverkar bland annat med SRF, US och FSBU.