EU-Focus It-Hansan

En ny samhällsinstitution som ska tillfredsställa alla behov

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2009 16:53 CET

Så här i juletider har det från Bryssel utgått ett påbud i form av en förordning och ett direktiv. Så är det: varje EU-land ska inrätta en institution med målet att förmedla behov som kan tillfredsställa samtliga medborgare, oavsett deras ras, kön, yrke eller inkomst! Inte ens medborgarnas ursprungsland eller intressen får lägga hinder i vägen för de behov som institutionen måste tillfredsställa. Allt enligt en vanligtvis välunderrättad källa, ska institutionen kallas Festivaldemokratins Generella Hjälpförmedlingen. Men den ska trots sitt namn, inte förmedlar hjälp utan behov. Det fina med institutionen är att den som en festival ska lansera allt som möjligt, även om den i samma veva upplyser medborgarna om att det tar tid att tillfredställa alla undersåtars behov. Men som de flesta tycks acceptera att vissa behov tar något längre tid i anspråk att tillfredsställa, än andra, blir alla nöjda.

Institutionen har som övergripande mål att till varje pris ta udden ur ifrågasättande och självständigt tänkande. Och som medel för detta gäller informell behaviorism, pragmatism, empirism och Taylorism – men utan intuition ty intuition verkar omedelbart och utan både intellektuell analys och sinneserfarenheter! Nej på den nya institutionen arbetar man med positiva sinneserfarenheter, sånt som syns och känns, t.ex. statistik – inte förnuft och logik. Nej de är rationella men är inga rationalister! Skall du lyckas med något skall du tala långsamt och tydligt och endast om en sak i taget – är dess motto!

Anledningen till denna nya sköna institution anges ligga i ett nyligen upptäckt tillägg till Lissabonfördraget som statistiskt fastslagit att medborgare aldrig söker samhällets hjälp, utan behovstillfredsställelse, t.ex. av ekonomiska jordbruksbidrag. Inte ens en medborgare som uppsöker sjukvården gör det för att få hjälp, utan för att få ett behov tillfredsställt, t.ex. av en ny protes, eller av ett våtvarmt omslag. Ur Bryssels perspektiv är det därför alltid bättre att förmedla behov som det enskilda EU-landet verkligen kan tillfredsställa – inga! Men får medborgarna bara en nummerlapp och sitta en stund i väntrummet blir allt bra. Och så kom det sig att hela Europa, vid denna tid, ska få en kejsare (president) och en hövitsman (kommissionär). Allt förändras! Den av Dinkelspiel och samtliga andra kungsmyglare utlovade mångfalden, från tiden före Sveriges EG-medlemskap, slår med EU-unionen över i sin motsats – enfald. Och aldrig har så många haft sådan ömklighet i termer av lögner och vilseledande beteende att tacka så få för. Ty ni rättar er bara efter era behov och inte efter medborgarnas krav på demokrati och rättvisa. God jul era jävlar. Vi ses i min nästa roman, Pragmatisk demokrati II, berättelsen om rymdmannen som inte kunde ljuga och vilseleda. För menar jag någon måste ju försöka dra ner byxorna på verkligheten, även om det så bara är en idiot som gör försöket. Förresten visste ni att begreppet idiot är grekiska och betyder något i stil med den som är upptagen av enskild angelägenhet.

DIHR Carl Tony Hallner

http://www.carltony.se

http://www.carltony.com