BAN! www.behandlaautism.nu

En ny syn på autism

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 13:11 CET

Den konventionella synen på autism är att det är en störning i hjärnan som leder till ett livslångt funktionshinder. Föräldraförbundet BAN! anser att forskning visar att det många gånger finns behandlingsbara orsaker bakom de autistiska symptomen, och att dessa bör utredas och behandlas för att individen ska ha möjlighet till optimal utveckling. Denna behandling kallas ofta för biomedicinsk behandling och  känneteck­nas av att den fokuserar på patien­tens symtombild och testresultat, inte på den bredare diagnosen. 

-Biokemis­ka tester gjorda på barn med autism visar signifikanta skillnader gentemot kontrollgrupper inom främst avgift­ningsförmåga, förekomst av oxidativ stress samt inflammation.* Det finns också forskning som visar att mag- och tarmproblem är betydligt vanligare bland barn med autism än hos normalfungerande barn **, säger Sigrid Katzler, ordförande i BAN!

 

I England, USA, Danmark, Norge och många fler länder finns det ett stort antal läkare som behandlar autism genom att utgå från de avvikelser som patientens testresultat visar. Föräldrar till barn med autism i Sverige vänder sig ofta till läkare utomlands för att få hjälp.   

I videoklippet nedan ser vi Dr Neubrander, MD, och specialist på biomedicinsk behandling vid autism svara på frågan om autism är behandlingsbart. Klippet är från BAN!-konferensen 2010 och Dr Neubrander berättar att redan då hade amerikanska National Institute of Health förstått att autism är behandlingsbart och i uppemot 20 % av fallen kan försvinna helt med behandling.  I Sverige talas det fortfarande om ett livslångt handikapp.

Till videoklippet

 

Läs mer på : www.behandlaautism.nu

 

  *      Länkar till relaterad forskning finns på Autism Research Institute: www.autism.com
 **   “Pediatrics – Official Journal of the American Academy of Pediatrics “ 2010