Rikspolisstyrelsen

En ny trygghetsundersökning genomförd i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:41 CET

Resultatet av den genomförda trygghetsundersökningen visar att majoriteten, 67 procent, fortfarande känner sig trygga om de går ut ensamma sent en kväll i sitt bostadsområde. Utsattheten för brott har minskat avsevärt och oron att utsättas för brott har även förbättrats.
Undersökningen har skett inom fem kommuner i Kronobergs län. 6300 personer i Alvesta, Ljungby, Markaryds, Växjö samt Älmhults kommuner har haft möjlighet att svara på undersökningen. Totalt har 73 procent svarat. Kommunerna har brutit ner undersökningen på kommundelar, vilket möjliggör en detaljerad information om skillnader inom respektive kommun. I trygghetsmätningen undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, upplevd trygghet och inställning till polisens lokala engagemang.

De ordningsstörningar som tas upp i enkäten gäller den fysiska miljön, den sociala miljön och trafikmiljön.

Av de medborgare som svarat på enkäten i berörda kommuner upplever 66 procent att det finns problem, små eller stora med minst en ordningsstörning i området där de bor. Andelen av upplevda problem är ungefär densamma för samtliga berörda kommuner. De flesta anser dock att problemen är små. Trafikproblemen är dock det som flest medborgare (49 %) anser är ett problem och då speciellt hastighetsöverträdelser. Medborgarna uppfattar också att detta problem ökat något.

I undersökningen tillfrågas medborgarna om de varit utsatta för vissa mängdbrott. De brott som ingår är stöld, skadegörelse och fysiskt våld. Totalt uppger 20 procent av medborgarna att de blivit utsatta för minst ett av dessa brott under den senaste tolvmånadersperioden. Utsattheten varierar i kommunerna. I exempelvis Alvesta och Markaryd har en mindre andel blivit utsatta för brott totalt (16) procent. Utsattheten för brott har minskat avsevärt från totalt 24 till 20 procent. Både stöldbrott och skadegörelsebrott har haft denna positiva utveckling.

I enkäten tillfrågas personerna om det under de senaste tolv månaderna har hänt att de oroat sig för att utsättas för vissa brott. Även här har en förbättring skett totalt.

6 % har sagt att de avstått från att delta i någon aktivitet på grund av otrygghet eller rädsla under de senaste 12 månaderna. Nivån är oförändrad över tid.

I de geografiska områden där man upplever mer problem anser medborgarna att polisen bryr sig om problemen som finns i deras bostadsområde. Färre medborgare totalt anser också att polisen inte bryr sig om de lokala problemen.

Mediafrågor gällande Polisens trygghetsundersökning besvaras i respektive kommun av närpolischefer eller annan utsedd polis. Kommunerna har också utsedda representanter som kommer att svara på frågor.

Här följer kontaktpersoner i varje kommun samt platser/ tidpunkter för pressinfo i de kommuner där detta anordnas speciellt.

Alvesta:

Kommissarie Ola Severinsson, tfn 0470-74 36 56, 070-226 92 05
Sven Munck, tfn 0472-150 00

Växjö: Pressinfo: Polishuset, Växjö, torsdag 2/11 klockan 13.00.

Kommissarie Ola Severinsson, tfn 0470-74 36 56, 070-226 92 05
Kommunalråd Charlotta Svanberg, tfn 0470-413 52, 0706-84 13 52
Växjö kommuns säkerhetschef tfn Bo Tenland, 0470-410 00

Ljungby:

Kommissarie Magnus Linell, tfn 0470-74 31 00, 070-572 07 51
Demokratisamordnare Malin Söderberg, tfn 0372-78 91 91

Markaryd:

Polisinspektör Christer Jönsson, tfn 0470- 74 31 90, 070-621 03 07
Utvecklingsledare Ola Eknor, tfn 0433-720 07, 070-688 09 90

Älmhult:

Polisinspektör Erling Svensson, tfn 0470-74 31 50, 070-543 69 49
Kommunen har inte lämnat något namn för pressinformation.

Länsövergripande frågor: Medverkar vid pressinfo i Växjö, torsdag 2/11 kl. 13.00.

Polismästare PerÅke Wiberg, tfn 0470-74 36 22, 070-593 60 81
Kommissarie Anders Karlsson, tfn 0470-74 37 59, 070- 699 87 07


Robert Loeffel
Informationschef
Polisen Kronoberg