Lumon

En ny undersøkelse bekrefter: Balkonginnglassing sparer energi

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:45 CEST

Opptil 10,7 prosent og i gjennomsnitt hele 5,9 prosent besparelse i energiforbruket som går med til oppvarming av et bolighus. - De overbevisende resultatene kom fram i en undersøkelse utført av Kimmo Hilliaho om de energiøkonomiske innvirkningene av balkonginnglassing som ble ferdig i august ved Tammerfors tekniske universitet.

Undersøkelsen ble gjennomført i Finland og til denne ble det lagt ved beregninger fra Tyskland for sammenligning. Med hjelp av feltmålinger og simuleringer på datamaskin ble energiforbruket til oppvarming for balkonger med og uten innglassing sammenlignet og i tillegg ble det utredet hvilken innvirkning balkongtypen, varmeisoleringen og himmelretningen hadde på temperaturen på innglassede balkonger.

Nytt effektivt vindfang

Resultatene viser at å ta tilluft fra en innglasset balkong helt klart forbedrer energisparingen som oppnås med innglassingen. På sitt beste blir balkongen et effektivt vindfang, og temperaturen i rommet bak balkongen kan senkes med opptil én grad. Beboerne sparer penger og bokomforten øker.

På innebygde balkonger er innglassingen ofte en enda mer effektiv energisparer enn på utstikkende balkonger. På sørvendte balkonger er innsparingen noe større enn på balkonger som vender i andre himmelretninger, men for alle er innsparingen betydelig. Ved undersøkelse av tettheten på innglassingen ble det konstatert at en økning i størrelsen på glippene mellom glassene ikke i nevneverdig grad påvirket innsparingen i energi.

Avgjørende er også hvordan beboerne bruker innglassingen. Som oftest bruker finnene balkonginnglassingen energiøkonomisk riktig: om vinteren holdes glassene stengt og om sommeren står de åpne. Mer detaljerte bruksanvisninger er likevel nødvendige for å maksimere innsparingen.

Enda større innsparinger i Tyskland

Undersøkelsen ble komplettert med energiberegninger som ble gjennomført i elementhus i Berlin som var sammenlignbare med de finske husene i undersøkelsen. Innsparingen i energi til oppvarming som ble oppnådd med balkonginnglassing varierte i Berlin fra 5,6 prosent til 12,0 prosent. Størst nytte av innglassingen var det i bygninger med balkonger som vendte mot sør og hvor tilluften ble tatt via balkongen. Klarest innvirkning på energisparingen hadde den faktor at tilluften ble tatt fra balkongen og ikke utenfra. I gjennomsnitt ble det oppnådd en innsparing på 8,2 % i energien til oppvarming eller enda mer enn i Finland.

En løsning verdt penger

Å holde bygningsmassen i god stand og holde vedlikeholdskostnadene rimelige påvirker direkte bokostnadene og beboernes tilfredshet. I tillegg til bokomfort gir en balkonginnglassing av høy kvalitet som brukes riktig klar nytte i form av sparte penger for beboerne og eierne.

Av de publiserte resultatene fra undersøkelsen i Tammerfors kan det trekkes en klar konklusjon: spesielt på alle blokkhus fra 1960- og 1970-tallet lønner det seg å montere balkonginnglassing. Store innsparinger oppnås også i nye blokkhus, hvor tilluften tas via den innglassede balkongen.

I tillegg til å spare energi, bringer balkonginnglassingen også andre betydelige økonomiske fordeler. I følge undersøkelsen til doktor Jussi Mattila virker innglassingen av balkongene inn på den generelle forfatningen til huset: det kan utsette behovet for å pusse opp balkongene i huset med fra seks til ti år!