Riksdagen

En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att var tredje kommun saknar handlingsplaner för att agera mot mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 13:00 CEST

En ny undersökning från Socialstyrelsen visar att var tredje kommun saknar handlingdplaner för att agera mot mäns våld mot kvinnor (DN idag). Samtidigt visar färska siffror från Brottsförebyggande rådet att våldet ökar. Redan förra hösten visade flera utredningar att många kommunpolitiker ansåg detta vara en "icke prioriterad fråga". Inställningen har tydligen inte ändrats.

Medborgarnas säkerhet uppmärksammas nu mer och mer inom ramen för den nationella säkerhetspolitiken.

Terrorattacker har fört ner säkerhetspolitiken till vardagens verklighet. För kvinnor har den befunnit sig där länge. Den kollektiva rädsla som kvinnor tvingas leva med begränsar ständigt vår rörelsefrihet och våra möjligheter att vara aktiva medborgare. Men på den politiska nivån blundar man envist för att detta i grunden är en gigantiskt demokratiförlust för halva befolkningen som staten har ett övergripande ansvar för.

För Feministiskt initiativ är detta en huvudfråga. Absolut nödvändiga åtgärder är:

- En skärpning av socialtjänstlagen som innebär att utsatta kvinnor och barn –
oberoende av bostadsort – ska ha tillgång till hjälp, stöd, respektfullt bemötande och
skyddat boende i sitt närområde.
- Att varje kommun ansvarar för samordningen mellan myndigheter i ärenden som
gäller mäns våld mot kvinnor. Utsatta kvinnor ska inte själva behöva sköta denna
samordning.
- Att det vid alla berörda myndigheter ställs kompetenskrav på tjänster som innefattar
ett specifikt ansvar för frågor om mäns våld mot kvinnor och barn och att innehavare av
sådana tjänster får fortlöpande utbildning.
- Att det strukturella våldet mot kvinnor erkänns som ett säkerhetspolitiskt problem.

För mer information
Pressjour 0706 -100191
Gudrun Schyman 070-343 95 92