Justitiedepartementet

En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 13:27 CEST

Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), med generaldirektören Anders Eriksson som ordförande, överlämnar idag sitt åttonde delbetänkande, En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare, SOU 2005:84, till justitieminister Thomas Bodström. Beredningen har i uppdrag att undersöka möjligheterna att öka effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendets arbete.

Beredningen har haft ett särskilt uppdrag att göra en översyn av uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare.

Bestämmelserna som reglerar frågan om det är polis eller åklagare som ska vara förundersökningsledare har varit i stort sett oförändrade sedan ett halvt sekel. Samtidigt har brottsligheten förändrats på många sätt, bland annat har den generellt sätt blivit mer komplicerad och svårutredd och antalet brottsanmälningar har ökat.

Beredningen har kommit fram till att brottsutredningsverksamheten kan göras effektivare om åklagarnas arbete intensifierades när det gäller bekämpningen av den grövre brottsligheten, medan polisen på egen hand får sköta andra utredningar. Enligt förslaget ska åklagarna arbeta med de kvalificerade ärendena medan polisen får vara förundersökningsledare i enkla och medelsvåra ärenden. På så sätt kommer rättsväsendets resurser enligt beredningen att användas där de gör störst nytta.


Kontakt:
Anders Eriksson
Ordförande
08-700 08 77
070-696 08 77

Per Lagerud
Sekreterare
08-405 46 36

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare (http://www.regeringen.se/sb/d/5073/a/51578)