Allians för Sverige

En öppen utnämningspolitik

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:13 CET

– En ny regering måste byta inriktning på utnämningspolitiken. Hemlighetsmakeriet måste få ett slut och regeringens resonemang bakom utnämningarna måste kunna granskas öppet.

Det sa Stefan Attefall (kd), ordförande för Allians för Sveriges Granskning(s)sgrupp, tillsammans med Gunnar Axén (m), Tobias Krantz (fp) och Annika Qarlsson (c) när de på onsdagen presenterade gruppens förslag till en ny utnämningspolitik och förbättrad myndighetsstyrning.

– Inget annat demokratiskt land har så dominerats av ett enda parti som Sverige. Faktum är att det bara finns tre andra länder i världen som ens har varit i närheten av att utvecklas till den form av enpartistat som Sverige har blivit. Men även i denna lilla skara av ”demokratiska enpartistater” är Sverige unikt.

Socialdemokraterna har innehaft regeringsmakten i 64 av de senaste 75 åren. Det långvariga regeringsinnehavet riskerar att ge socialdemokraterna möjligheter att sätta tydliga avtryck i samhället genom att genomföra reformer som garanterar tillflödet av nya väljargrupper samtidigt som man belönar allierade för deras lojalitet.

– Det är dags att lämna enpartistaten bakom oss. För detta krävs två mer djupgående förändringar. Dels krävs en ny regering. Dels att man genom kontroll och granskning stoppar alla tendenser till kompisutnämningar och maktmissbruk – oavsett vem eller vilka som innehar regeringsmakten.

– En ny regering bör deklarera att den avser genomföra tydliga förändringar av utnämningspolitiken och avbryta utvecklingen mot ett spoilsystem. Dessa förändringar bör bland annat innefatta en ökad öppenhet, förutsägbarhet och att kravprofiler för statliga chefstjänster i verksledande ställning upprättas efter hörande av berörda myndigheter och arbetstagarorganisationer. Dessutom bör ansvarigt riksdagsutskott alltid erbjudas att fråga ut den person som regeringen tänker utnämna innan ett definitivt beslut fattas.

– Många av de förändringar vi föreslår idag kan genomföras utan lagändringar och tillämpas i stort sett omgående av en ny regering.

– Utnämningar är ett maktmedel, det har Göran Persson visat med stor tydlighet. Det är därför viktigt med en öppen process och möjligheter att i efter hand granska gjorda utnämningar. Det är denna öppenhet som våra förslag syftar till.

För mer information:

Stefan Attefall, (kd), ordförande
070-623 96 57

Gunnar Axén, (m)
070-818 49 17

Tobias Krantz, (fp)
070-783 14 64

Annika Qarlsson, (c)
070-540 12 43Niclas Thorselius, pressekr (kd)
076-527 25 70

hemsida:
www.maktskifte06.se