Utbildningsdepartementet

En översyn av eftergymnasial utbildning inleds

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 14:47 CET

Regeringen har idag beslutat om en översyn och analys av den eftergymnasiala yrkesutbildningen utanför högskolan. Översynen skall syfta till att identifiera eventuella luckor och överlappningar mellan de olika utbildningsformer som erbjuds. Syftet är att finna möjligheter till tydligare gränsdragning, effektivisering och andra förbättringar av systemet.

- Vår förmåga att utveckla relevant yrkesutbildning av hög kvalitet för exempelvis ungdomar som vill skaffa sig en yrkesutbildning efter gymnasiet eller äldre som vill byta inriktning är en nyckelfråga om vi ska kunna säkra sysselsättning och välfärd, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.

Utredaren skall bland annat föreslå åtgärder som syftar till att förtydliga strukturen och ansvarsfördelningen inom utbildningssystemet. Utredaren skall även utarbeta förslag till en ändamålsenlig fördelning av uppgifter och ansvar inom staten samt mellan staten, kommunerna, arbetslivet, privata utbildningsanordnare och den enskilde. Vidare skall utredaren pröva hur utbildning inom olika utbildningsformer kan byggas på samt hur den enskilde kan tillgodoräkna sig studier och reell kompetens i olika utbildningar.

Utredningen skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2007.

Till utredare har departementsrådet Anders Franzén utsetts. Han lämnar uppdraget som chef för enheten för studiefinansiering och vuxnas lärande i Utbildnings- och kulturdepartementet med pension den 31 mars 2006.


Kontakt:
Anna Wennerstrand
Pressekreterare hos Lena Hallengren
08-405 40 87
0708-17 01 84
anna.wennerstrand@educult.ministry.se