Finansinspektionen

En person misstänks för obehörigt röjande av insiderinformation

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 15:10 CET

Finansinspektionen


Finansinspektionen har till åklagare på Ekobrottsmyndigheten anmält en person som misstänks för obehörigt röjande av insiderinformation.

Marknadsmissbrukslagen förbjuder röjande av uppgifter som väsentligt kan påverka kursen på en aktie eller annat finansiellt instrument. Förbudet gäller för den som har anställning, uppdrag eller annan befattning som normalt innebär att han eller hon får information som inte är allmänt känd. Förbudet gäller också den som äger aktier i bolaget.

Med hänsyn till åklagarens eventuella beslut om förundersökning kan FI inte lämna mer information.

Se statistiken på www.fi.se


Kicki Uggla
informatör
Tel 08-787 83 45
070-382 83 45

Peter Nylén
utredare
Tel 08-787 81 61