Integrations- och jämställdhetsdepartementet

En politik för det civila samhället

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:53 CET

I dag överlämnas propositionen "En politik för det civila samhället" till riksdagen. Det är den första propositionen i sitt slag i Sverige.

- Grundläggande delar av den svenska demokratin, som kvinnor och mäns lika värde och rätten till utbildning, har till stor del drivits fram av organisationer i det civila samhället. Med denna proposition vill vi främja dess självständighet och oberoende, och samtidigt anlägga ett framåtsyftande perspektiv. Vi kommer behöva det civila samhällets engagemang, kunskap och kreativitet för att möta framtidens utmaningar, säger integrationsminister Nyamko Sabuni.

Följande är centralt i propositionen:
- dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer
- forskning och statistik om det civila samhället
- hur det civila samhällets organisationer ska kunna bidra till större delaktighet
- entreprenörskap inom det civila samhället
- frågor om statliga bidrag till det civila samhällets organisationer.

I propositionen presenterar regeringen en rad åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för den civila sektorn och dess arbete.

Mer jämbördig dialog mellan stat och civila sektorn
Det civila samhällets organisationer bör ha större insyn i beslutsprocesser, särskilt i frågor som rör dem. Ett partsgemensamt forum för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhällets organisationer inrättas.

Civila samhällets entreprenörskap
Den ideella sektorn gör ett viktigt arbete inom till exempel äldreomsorgen, missbrukarvården, sjukvården och kvinnojoursverksamheter. Ett problem är att regelverk och rutiner inte alltid är anpassade för det civila samhällets organisationer. Regeringens avsikt är att stödja framväxten av en betydligt större mångfald av utförare av samhällstjänster.

Civila samhället får utökad roll för integrationen
Statistiken visar att det främst är människor som är väl etablerade i samhället som deltar i föreningslivet.  Regeringen har tidigare presenterat en försöksverksamhet med så kallade engagemangsguider för att nå specifikt unga i utsatta områden. Uppdraget utvidgas till boende i områden med lägre organisationsgrad, med särskilt fokus på kvinnor. Satsningen utökas till sammanlagt 12 miljoner kronor.

Yrkesinriktat mentorskap
Yrkesinriktat mentorskap används som metod för att bidra Yrkesinriktat mentorskap till nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden eller i företagande. Brist på nätverk är en av faktorer som försvårar nyanlända invandrares etablering i Sverige. Mentorskap är en beprövad metod för att skapa nätverk och för kompetensutveckling. Ungdomsstyrelsen kommer få i uppdrag att under perioden 2010 till 2012 initiera och fördela medel till mentorsprojekt som kan drivas av arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer, facket och andra ideella organisationer. Fem miljoner kronor per år, totalt 15 miljoner kronor avsätts för verksamheten.

Ett forskningsprogram om det civila samhällets betydelse och roll inrättas
Ett forskningsprogram om det civila samhällets betydelse och roll inrättas. Forskningsprogrammet tillförs cirka 22 miljoner kronor årligen från och med 2010. I satsningen ingår ett tvärvetenskapligt grundforskningsprogram och tillämpad forskning. Vetenskapsrådet ges i uppdrag att hantera grundforskningsprogrammet.

Samlad och kompletterad statistik
Samlad och kompletterad statistik om det civila samhället ska tas fram av SCB. Statistiken ska regelbundet sammanställas och analyseras i en rapport om det civila samhället. Stödet till samlingslokaler är fortsatt och långsiktigt viktigt som förutsättning för den infrastruktur som de utgör för det civila samhället, föreningsliv och demokratin.

Nyamko Sabuni presenterar propositionen den 9 december på Ersta Sköndal högskola.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Karin Karlsbro
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96