Famna

En politik för det civila samhället

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 13:30 CET

Regeringen lanserade idag sin politik för det civila samhällets utveckling.

-          Med betoningen av civilsamhällets betydelse för välfärdens utveckling pekar regeringen på av de centrala framtidsfrågorna, säger Lars Pettersson, generalsekreterare för Famna .

I varje kommun och region vet man att ideella organisationer och kooperativa företag är att räkna med inom vård, skola och omsorg. Med en mer samlad politik för civilsamhället synliggörs detta även på riksnivå.  Detta ger regering och riksdag en grund för beslut i välfärdsfrågor som ser och värdesätter civilsamhällets organisationer

-          Nästa steg är att man utformar en praktisk politik för att ideella föreningar och kooperativa företag skall kunna nå fler inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning. Propositionen blir en värdefull hjälp för detta säger Lars Pettersson