Moderaterna

En politik för tillväxt och fler i arbete

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2004 15:12 CEST

I dag, måndagen den 3 maj, presenterade moderatledaren Fredrik Reinfeldt och moderaternas ekonomisk-politiska talesman Mikael Odenberg moderaternas motion med anledning av 2004 års ekonomiska vårproposition:


Socialdemokraterna missar praktiskt taget alla de mål som ställts upp för politiken. Varken sysselsättnings-, arbetslöshets-, frånvaro- eller budgetmålen nås. Arbetslösheten har ökat kraftigt och uppgår nu till nära 6 procent. Därtill kommer drygt 2 procent i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Statsministern lovade förra hösten att halvera ungdomsarbetslösheten på ett år. Nu har vi den högsta ungdomsarbetslösheten sedan 1998. Totalt står 1,1 miljoner vuxna utanför den reguljära arbetsmarknaden.

Regeringen föreslår åtgärder som försvagar budgeten med ca 16 miljarder kronor. Regeringen och stödpartierna har också ställt ut nya löften. Kostnaden för det s.k. 121-punktsprogram och de åtgärder som beslutades vid den socialdemokratiska partikongressen kommer att uppgå till ca 40 miljarder kronor. Socialdemokraterna tappar greppet om statsfinanserna.

Den demografiska utvecklingen medför att vi kommer att bli allt fler pensionärer och allt färre i arbetsför ålder. Det är nödvändigt att göra det mer lönsamt att arbeta och att driva företag.

Moderaternas politik är en politik för arbete och tillväxt. Vi föreslår därför sänkta skatter på arbete och företagande och stramare bidrag för dem som inte arbetar. Skattesänkningarna på arbete bör riktas mot låg- och medelinkomsttagarna, som idag har de högsta samlade marginaleffekterna. Det är också nödvändigt att göra det mer lönsamt att förkovra sig och utbilda sig genom att höja brytpunkten för statlig skatt. Skatten såväl på förmögenheter, arv och gåvor som på de diskriminerande 3:12-reglerna bör avvecklas.

Det skall löna sig att arbeta. En rad bidragssystem bör därför reformeras för att stärka arbetslinjen. Sjukfrånvaron måste pressas tillbaka. I våra riktlinjer inför höstens budgetarbete anges att den andra karensdag vi förordar skall flyttas fram till den andra sjukdagen och att ersättningen stegvis skall trappas ner.

Långtidssjukskrivna får inte ställas utanför arbetslivet permanent. Därför bör arbetsgivaravgifterna sänkas för både äldre och långtidssjukskrivna. Vi förordar åtgärder för att förstärka motiven för förtidspensionärer att komma tillbaka i jobb. I våra riktlinjer anges att förtidspensionen bör sänkas till 60 procent av inkomsten och samordnas med ålderspensionen från 61 års ålder.

En viktig förskjutning av moderaternas politik i denna vårmotion är att arbetslinjen förstärks också i arbetsmarknadspolitiken. Besparingar som vi tidigare förordat på de aktiva åtgärderna har ersatts av förslag om en nedtrappning av a-kassan. En stramare arbetslöshetsförsäkring bidrar till att sänka den långsiktiga arbetslösheten.

Moderaternas politik är en politik för trygghet. Sänkta skatter och satsningar på skolan, rättstryggheten och vården är viktigare än generösa bidragssystem. Vi föreslår därför en rad satsningar för att stärka kvaliteten i skolan och vården och säkra en god rättstrygghet. Neddragningarna av statsbidragen till kommunerna reduceras med ca 8 miljarder kronor.

Moderaternas politik är en politik för stabilitet. Moderaternas budgetalternativ ger starkare offentliga finanser än regeringens förslag. Det finansiella sparandet förstärks med 1 respektive 4 miljarder kronor 2005 och 2006. Beaktas de dynamiska effekter som uppkommer, främst genom åtstramningarna av bidragssystemen, ökar det finansiella sparandet till 11 och 23 miljarder kronor för 2005 och 2006.

Moderaterna föreslår skattesänkningar på ca 50 miljarder kronor och satsningar på ca 10 miljarder kronor till bl.a. rättstrygghet, skola och vård andra budgetåret. Dessa budgetförändringar på 60 miljarder kronor finansieras genom besparingar på ca 45 miljarder kronor och 15 miljarder kronor i inkomstförstärkningar.


För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00