FöretagarFörbundet

En procent räcker inte!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 13:57 CEST

Att regeringen nu genomför en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna är bra. Samtidigt kommer inte en procents sänkning att göra någon skillnad. Ska Sveriges småföretag fortsätta att växa och skapa nya arbetstillfällen måste ytterligare sänkningar till.

Regeringen presenterar i budgeten för 2009 ett paket för "företagande och konkurrens". Paketet innehåller en rad åtgärder som berör Sveriges företag. De viktigaste initiativen är sänkningar av bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna, som till största delen finansieras av hårdare skatteregler.

- På FöretagarFörbundet uppskattar vi att regeringens reformer nu omfattar både arbetstagare och arbetsgivare - den ensidiga satsningen på arbetslinjen fungerar inte. Någon måste anställa, men tyvärr blir effekterna på småföretagande fortsatt små, säger FöretagarFörbundets ordförande Per Lidström.

Inte heller förbundssekreterare Camilla Littorin anser att innehållet i höstbudgeten motsvarar förväntningarna:

- Visst är det bra att arbetsgivaravgifterna sänks, men sänkningen är på tok för liten. Man måste också återställa den fem procent lägre avgift som småföretagarna hade tidigare, vilken höjdes då regeringen kom till makten, säger hon.

FöretagarFörbundet hade hellre än en sänkning av bolagsskatten velat se ytterligare en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Nu måste regeringen följa upp med fortsatta sänkningar kommande år om reformen ska få verklig effekt. Bara genom en tydlig satsning på småföretagen kan regeringen skapa varaktiga förutsättningar för en bättre arbetsmarknad och starkare företag.


För mer information:

Per Lidström
Ordförande, FöretagarFörbundet
Tel: 070-372 08 40
E-post: per.lidstrom@ff.se

Camilla Littorin
Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
E-post: camilla.littorin@ff.se
FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 000 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, äga, driva och utveckla företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten.
För mer information se: www.ff.se