Destination Skellefteå

En professionell fiskeguide är nyckeln till framgång

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2013 14:33 CEST

Många kan tänka sig att resa långt för att fånga en gädda över 100 centimeter eller en Östersjölax. Nu ska Skellefteås och några av Sveriges bästa fiskevatten göras mer tillgängliga för fisketurister och ett viktigt steg i den satsningen är att utbilda kunniga fiskeguider.
– Hög kompetens och kvalitetssäkrade fiskeguider är riktiga hörnstenar i en bra fiskeupplevelse, säger Johannes Lindberg projektledare på Destination Skellefteå.

Den 23-25 augusti arrangerade Destination Skellefteå ett seminarium i Österjörn med inriktning mot fisketurism. Under ledning av Jesper Larsson, fiskeguide med lång erfarenhet från branschen samt initiativtagare till nätverket Fishing Guide in Sweden, fick kursdeltagarna en bra inblick i guideyrket.

Skellefteås fisketurismsatsning grundar sig dels i Skellefteås nya turismstrategi där sportfisket utpekas som en prioriterad nisch, men tar också avstamp i den nationella strategin ”Svenskt fritidsfiske och fisketurism 2020” - ett strategidokument där Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten bland annat formulerar ett uttalat mål om en fördubblad fisketurismnäring till år 2020.

Två av kursens tio deltagare var sportfiskeprofilerna Magnus ”Mangeboy” Lindgren och Morgan ”Pikechase 3000” Bohman, som båda under 2012 visade att Skellefteås fiskevatten kan ge exceptionella fångster av gädda. Fem gäddor med en totallängd på imponerande 579 cm gav Magnus segern i grundserien av den nationella fisketävlingen Gäddfajten 2012. Samtidigt i Skellefteå kommuns sydvästra hörn i Kalvträsk, lyckades Morgan Bohman nå sitt mål, att med spinnspö fånga 3000 (!) gäddor under sex månader.
– Två prestationer som visar både på spets och bredd vad gäller gäddfiske i Skellefteå, säger Johannes. Helt klart finns det stora utvecklingsmöjligheter för fisketurismen, särskilt på landsbygden. Och det känns verkligen som arbetet börjar komma igång på allvar nu - både lokalt och nationellt.

För mer information kontakta:
Johannes Lindberg
johannes@destinationskelleftea.se