Nättidningen Payback / Payback Sverige

En professionellt arbetande polis som följer lagen har självklart inget att frukta av att någon filmar under yrkesutövning!

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 00:47 CEST

Bakgrund

Expressen publicerade för ett kort tag sedan två olika artiklar rörande dokumentation och filmning/fotografering av polisen i deras yrkesverksamhet. I den ena artikeln fick polisen komma till tals vilka på olika vis förvred och misstänkliggjorde varje medborgares lagstadgade rätt att dokumentera myndighetspersoners arbete i tjänsten. Polisen försökte få dokumentationen till att vara ett led i att visa makt och påverka polisen i deras arbete. Påståenden som självklart är helt tagna ur luften och inte har någonting med verkligheten att göra.

Rättsexpert finner filmning av polisinsatser fantastiskt värdefullt!

I den andra artikeln fick istället rättsexperten Sven-Erik Alhem uttala sig. Han konstaterade nyktert att han var positiv till att personer tog fram mobilen och filmade i samband med polisinsatser, att en sådan dokumentation är otroligt värdefull samt att om man utsätts för ett provocerande eller felaktigt polisingripande så är dokumentationen fantastiskt värdefull. Bra, så!

Mediakampanj att få till stånd lagändring

Polisen låter sig dock som vanligt sig inte hindras när det gäller helt lagliga åtgärder som riktas mot deras verksamhet. De tar istället gång på gång media till hjälp i avsikt att få till lagändringar som skulle göra att de kan härja fritt utan de begränsningar i form av dokumentationsrätt som idag lagen sätter stopp för.

I ett inslag nyligen i Sveriges Radio efterlyser polisen att de ska få arbeta ifred. Fria från att bli filmade under insatser.

En professionellt arbetande polis har inget att dölja eller frukta!

Självklart ska polisen få arbeta ifred om de gör helt lagliga saker. Tyvärr är det dock inte så. Tyvärr är det istället så att polisen systematiskt stannar personer och fordon och utför kontroller utan att äga något som helst lagstöd. De stannar inte personerna för att de ens misstänker dem för något olagligt. De stannar personerna för att de tillhör mc-klubbar och är bikers vilket självklart saknar all form av lagstöd.

En polismyndighet som arbetar professionellt utefter de lagar och förordningar som de har att följa har självklart ingen som helst anledning vare sig att känna sig störda, hindrade, ofokuserade eller distraherade. Endast de poliser som vet med sig att de insatser de gör ej sker utefter lagen reagerar så.

Lösningen är därför lika enkel som självklar för polisen. Arbeta utefter lagen, följ lagen och gör inga insatser som ni ej äger lagstöd för. Under sådana omständigheter så har ni heller varken någonting att frukta eller dölja och inga filmer m.m. kommer då heller att publiceras eller användas emot er i rättsliga ärenden. Det är så enkelt!

Payback uppmanar bikers: Filma, fota och filma igen! Du har laglig rätt!

Så länge polisen däremot fortsätter att stoppa bikers utan brottsmisstankar, enbart för att störa-och-förstöra, så uppmanar Payback bikers att filma, fota och filma igen! Se till att dokumentera varenda sekund av skeendet! För det är enda sättet att i efterhand bevisa att du blivit utsatt för en olaga åtgärd!

Och kom alltid ihåg – Du har alltid laglig rätt att filma och fotografera myndighetspersoner i tjänst oavsett vad polisen påstår! Du har rätt och du ska utnyttja din lagliga rätt!

Relaterad artikel:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=6406733

Tidigare artiklar:

http://www.expressen.se/gt/hells-angels-taktik-for-att-skramma-polisen/

http://www.expressen.se/gt/en-professionell-polis-later-sig-inte-paverkas/

Lagboken – Om fotografering och filmning: http://www.payback.name/?p=16770

Payback Sverige är en riksorganisation för bikers rättigheter vad avser alla former av trakasserier, förföljelser och övergrepp gentemot enskilda bikers och bikerklubbar så kallad negativ särbehandling på grund av föreningstillhörighet.

Payback är också en samnordisk bikerorganisation med representation i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Organisationerna drivs under namnen Payback Sverige, Payback Norge, Payback Danmark och Payback Finland. Organisationerna är självständiga enheter som tillkommit i avsikt att skapa en större styrka och tyngd gentemot media och politiker samt för att kunna utväxla information och erfarenheter emellan länderna på ett enklare vis. De olika ländernas Paybackorganisationer kommer också att samordna och driva gemensamma rättsliga mål och aktioner.

De respektive ländernas organisation finns alla representerade på MyNewsdesk samt har Nättidningen Payback som gemensam portal och officiellt organ.

Nättidningen Payback är en webbtidning vars huvudsakliga mål är att verka för att öka förståelsen kring och informera om bikerkulturen, dess olika företeelser och drivkrafter. Nättidningens adress är: http://www.payback.name