Tedestrand coaching AB

En psykologi som är omedvetet vilse måste ödmjukt tillåta sig att avslöjas, det handlar om liv

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2013 12:00 CEST

Psykoterapeuter, psykiatriker, psykologer och forskare inom psykologins område är experter på diagnoser och att dela upp och dissekera problem i oändliga små delar eller i oändliga förklaringar med oändligt mycket ord och meningar. Så som man måste göra utan en visuell överblick som leder dessa experter till att lösa sin egen vilsenhet först så att patienterna kan få ta del av den överblicken, som tyvärr inte finns än som en validerad del av psykologin.

Jag har skapat en karta, jag är expert på att lösa dessa komplexa livsproblem. Eftersom jag har en karta som redan innan jag möter patienten visat den rätta vägen behöver jag inte vara någon expert på dessa olika problem och delar. Jag visar vägen, och det häftiga med detta är att när man får förståelse för kartan så får man större förståelse för sin så kallade diagnos än vad dessa diagnosexperter någonsin kan ge mig.

Så med en karta blir jag snabbt expert på att lösa patientens första problem, att förstå hur man ska lösas problemet genom något enkelt som kan användas för att återskapa ett psyke som förfallit under längre tid. Kartan i sig måste den som ska lösa problemet kunna använda eftersom det inte är möjligt för flertalet utan, en generell regel för komplexitet. Det orienteraren som lär sig kartan och orienterar själv, inte orienteringstränaren.

Det är en generell regel som gäller all komplexitet. En enkel liknelse kan ses inom kirurgins område, innan röntgen fanns var man tvungen att bland annat dissekera hjärnor med kniv i små små delar utan att närma sig den helhetsbild över ingreppen som är absolut nödvändig för att nå goda resultat. När röntgen var ett faktum, blev operationerna i förhållande till innan röntgen, snabba, enkla och säkra. Kvalitén var uppfunnen, och likadant fungerar Tedestrand-Metodens visuella karta.

Den som tvivlar på detta - kontakta mig, jag kan jag snabbt visa hur - och att det fungerar. Naturlagar är svåra att argumentera emot, oftast bara gamla föreställningar i våra tankemönster som fastnat i en tro eller illusion. Det måste förstås, tankemönster är kretslopp och är ohyggligt starka, man måste nästan tvångsmässigt ställa sig utanför sig själv och tillåta sig att lyssna på det nya.

Anders Tedestrand  
Tedestrandmetoden.se 

Video som bekräftar, en konkret och "osannolik" orienteringsprocess med karta:


TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235