Socialdemokraterna

En rättvis värld är möjlig - nytt internationellt program för Socialdemokraterna

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2005 23:41 CET

”Allt som händer i världen påverkar alla och angår alla. Mänsklighetens framtid är mer än någonsin en gemensam angelägenhet, vare sig man vill eller inte vill. Socialdemokratin vill.”

Så inleds det nya internationella program som den socialdemokratiska partikongressen antog på söndagskvällen. Programmet, som har rubriken ”En rättvis värld är möjlig”, sammanfattar i sju kapitel socialdemokraternas internationella politik.

Programmet är det första internationella programmet som antas sen 1994. Däremellan har flera olika dokument, bland annat det senaste partiprogrammet, behandlat globala frågor. Det nya programmet har utformats efter att ett rådslag genomförts bland partimedlemmarna, samt efter att partiets förtroenderåd diskuterat och ställt sig bakom ett förslag till program inför kongressen.

Det nya internationella programmet tar sin utgångspunkt i dagens globaliserade värld och behandlar bland annat globaliseringens möjligheter och utmaningar, främjandet av demokratin och respekt för de mänskliga rättigheterna, fred och nedrustning, vikten av ett starkare och aktivare världssamfund och av en global politisk och facklig motvikt till en kapitalism som inte känner några nationsgränser samt en aktiv agenda för Europa och dess fortsatta integration.

- Mycket har hänt sedan socialdemokraterna senast antog ett internationellt program. Antalet demokratier i världen har ökat. Fattigdomen har minskat kraftigt, men samtidigt har de fattigaste blivit fattigare. Folkmorden i Bosnien och Rwanda har tydliggjort vikten av ett internationellt samfund med större handlingskraft. Globaliseringen har fått oss att inse att vi inte enbart kan lita till nationella lösningar. En säker, hållbar och rättvis utveckling måste åstadkommas gemensamt, säger partistyrelsens föredragande, biståndsminister Carin Jämtin.

- Vi socialdemokrater tror på globaliseringens möjligheter, men är inte naiva. Vi tror på politiken som motvikt till ett alltmer ohämmat internationellt kapital. Vi vill globalisera demokratin och demokratisera globaliseringen, säger Carin Jämtin.

Kongressen beslutade även att ge redaktionsutskottet i uppdrag att återkomma med ett förslag till uttalande om konflikten i mellanöstern.

Kongressens pressjour, 08-24 76 25
Manuel Ferrer, presschef, 070-666 02 59