Almega

En renare städbransch - Svart städjobb för minst två miljarder kronor per år

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 14:22 CEST

Serviceentreprenabranschen (ej RUT) där kunden är ett företag, en organisation, eller offentlig verksamhet skakas av den illojala konkurensen. Seriösa företag slås ut, branschens anseende skamfilas och enskilda medarbetare far illa. Det visar en ny kartläggning som genomförts på uppdrag av Almega Serviceentreprenörerna. Varje år undanhålls staten minst två miljarder kronor från beskattning. Det motsvarar 20 medelstora företag i branschen eller tio procent av branschens omsättning.

Att det förekommer oseriösa företag inom städbranschen är känt sedan tidigare men inte i vilken utsträckning. I syfte att kartlägga omfattningen av branschens svartarbete har Almega Serviceentreprenörerna låtit nationalekonomen Johan Kreicbergs sammanställa och analysera tillgängliga uppgifter på området. Rapportens slutsats är att minst två miljarder kronor undanhålls från beskattning i städbranschen varje år. Sannolikt är siffran ännu högre.

- Städbranschen är en lukrativ bransch för oseriösa företag. Inträdesbarriärerna är låga liksom riskerna att avslöjas och inte sällan står grovt kriminella ligor bakom svartarbetet i branschen. För de seriösa företagen blir det i många fall nästan omöjligt att klara sig i konkurrensen, säger Inger Jonasdotter, branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

Ett problem är att många av de stora upphandlingarna av städtjänster som genomförs är helt fokuserade på pris. I en bransch där personalkostnaderna är den absolut dominerande kostnaden skapar detta incitament för svartjobb som leder till att en undervegetation av oseriösa företag frodas.

- Branschen arbetar aktivt för att kontrollera och framhålla de seriösa företagen på marknaden. Auktorisationen är ett enkelt sätt för upphandlande kunder att välja seriösa och pålitliga företag. För att motverka svartarbete inom städbranschen krävs det dock ytterligare initiativ även från upphandlande företag, politiker och myndigheter, säger Inger Jonasdotter, branschansvarig för Almega Serviceentreprenörerna.

Rapporten "En renare städbransch" beskriver hur upphandlare av städtjänster kan upptäcka oseriösa företag samt hur undandragandet av beskattningsbara inkomster görs i praktiken. För att ta del av rapporten eller läsa mer om auktorisationen, besök Almega Serviceentreprenörernas hemsida: www.serviceentreprenorerna.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Inger Jonasdotter
branschansvarig
tel: 08-762 69 06

David Wästberg
presschef, Almega
tel:08-762 69 06

Almega Serviceentreprenörerna är bransch- och arbetsgivareorganisation för städ- och serviceföretag med 878 medlemmar vilka står för närmare 90 procent av branschens omsättning och står för över 80 procent av antalet anställda i branschen. 

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt cirka 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega.