samhällets styvbarn stockholm

EN RÖST öpnnar dörren för omhändertagna ungdomar

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2009 13:19 CEST

Projekt En Röst

Ingår som en del av Samhällets Styvbarn för att verka för dagen Barn- och Ungdomsvård och inför arbetet med vanvårdskonferensen 2010. Inga nya Styvbarn.
Säte: Stockholm.
Hemmabas: Fryshuset
Projektansvarig: Anne Skåner


Samhällets Styvbarn grundar sin verksamhet på att bevaka Vanvården inom den svenska socialtjänsten 1930-1980. Under den tiden var ca 250 000 människor omhändertagna för någon form av samhällsvård. För många blev samhällsvården, vanvård och medförde konsekvenser även i vuxenlivet. Idag pågår en utredning, Vanvårdsutredningen, vars syfte är att intervjua människor som varit utsatta för vanvård. Målet för vår verksamhet är en offentlig ursäkt och ekonomisk kompensation för gruppen vanvårdade.
Med den historiska kunskapen om hur barn for illa anser vi att samhället har mycket att lära om hur vi inte skapar nya vanvårdsbarn.
Vi som tillhör gruppen vanvårdsbarn, har aldrig tillfrågats eller fått göra våra röster hörda vare sig då eller idag. Fortfarande fattas beslut av politiker över människors huvuden utan att ta till vara erfarenhet och kunskap.
Projektet "En Röst" syftar till att ge dagens ungdomar som varit omhändertagna eller är inom ramen för samhällsvård, ett forum där de kan göra sina röster hörda.

Projektet:
En Röst skall ha som mål att bilda ett riktäckande nätverk för ungdomar som är omhändertagna. I nätverket skall ungomar få möjlighet att kunna möta politiker, delta i debatten, formulera sina krav och erfarenheter. De skall bli en aktiv del i besluten kring social ungdomsvård.
Vidare skall det ges möjligheter att kunna diskutera egna erfarenheter och delge sina historier utan att behöva känna att de straffas eller att deras kritik ger konsekvenser.
Ungdomar som behöver skall också kunna få juridisk hjälp i att kräva skadestånd, granskning av ärenden som berör dem själva. Den hjälpen skall vara oberoende socialtjänsten och handläggare av enskilda fall.

Verksamhet:
Projektet startar i Stockholm med hemmabas Fryshuset. Anledningen till detta är att Fryshuset har en gedigen erfarenhet av arbete med ungdomar, inte minst ungdomar som tappat fotfästet i samhället. Vi tror också att det inger en viss trygghet att Fryshuset står som hemmabas, eftersom många ungdomar i Stockholm men också övriga landet, redan idag känner till Fryshuset och dess verksamhet.
Verksamhet som bedrivs inom "En Röst" planeras av de deltagande ungdomarna efter deras behov och önskemål. Med målet att skapa forum för deras tankar och erfarenheter. Verksamhet kan omfatta allt från Samtalsgrupper, möte med politiker, tjänstemän, träning i att formulera krav och att berätta sin historia men också omfatta enbart social samvaro.
Om Samhällets Styvbarn lyckas med att få till stånd Vanvårdskonferensen 2010 kommer "En Röst" att ha ett eget forum under konferensen.

 

Mer information 070 5532470 alt stockholm (at) styvbarn.se

Bifogade filer

Word-dokument