Socialdemokraterna i Stockholms stadshus

En (s)-budget för en ljusare framtid för alla stockholmare

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:31 CET

Socialdemokraterna i stadshuset presenterade i dag sitt budgetalternativ. Budgeten innehåller drygt en miljard mer i resurser än den borgerliga majoritetens budget. Det innebär större möjligheter att lyfta eftersatta områden inom välfärden och samtidigt satsa på nytänkande och nyskapande lösningar som kan förbättra vardagen för stockholmarna.

De tre områden som framförallt prioriteras i budgeten är förskola/skola, fler jobb och offensiva miljösatsningar för att göra Stockholm till en hållbar huvudstad.

- Förskolan och skolan är områden som är särskilt eftersatta. Barngrupperna i förskolan växer, lärartätheten i de kommunala grundskolorna sjunker och var tionde grundskoleelev klarar inte godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Vi är tydliga här. Varje skola ska vara en bra skola. Dessvärre ser det inte ut så vilket jag ser som ett stort misslyckande för den borgerliga majoriteten, säger Carin Jämtin, oppositionsborgarråd (S) i Stockholms stad.

I den socialdemokratiska budgeten finns det påslag på drygt en halv miljard kronor till utbildningsväsendet. Det är en halv miljard mer än vad den borgerliga majoriteten satsar. Den halva miljarden ska bland annat användas till att anställa fler förskolelärare och minska barngrupper i förskolan, anställa fler lärare och öka kunskaperna i skolan, upprätta utvecklingsavtal med skolor med låga resultat, införa skolstödsgaranti, utbilda fler fritidspedagoger och satsa på bra skolmat, för att nämna några exempel.

- Ett annat eftersatt område är omsorgen om de äldre. Stockholm hamnar i botten av landets kommuner när det gäller personaltätheten. Det är inte anständigt en huvudstad. Vi vill istället satsa på mer personal, fler träffpunkter för äldre och större möjligheter att vistas utomhus. Sådana förslag kräver mer personal. Ett annat problem är maten som serveras på en del äldreboenden. Vi måste bort från lådmat och istället satsa på bra, fräscha råvaror lagade på plats, säger Carin Jämtin.

- Vi vill också hitta nyskapande lösningar inom miljöarbetet. Det behövs exempelvis en väl planerad infrastruktur för elbilar som med stor sannolikhet kommer att öka i antal de närmaste åren. Elbilsanvändare ska kunna ladda sina fordon på ett enkelt sätt och inom ett rimligt avstånd. Infrastrukturen ska anpassas till både privatbilister och de som använder elbilen i tjänsten.

För mer information, kontakta:
Ulrika Borg
Pressekreterare
076-12 29 308