Sveriges Byggindustrier

En säker arbetsplats på Byggmässan i Malmö

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2013 11:33 CEST

Sveriges Byggindustrier håller i en intressant halvdag på temat En säker arbetsplats på Byggmässan i Malmö onsdagen den 24 april kl 13. Fokus ligger på säkerheten på våra byggarbetsplatser. Talar gör bland andra Skanskas vd och Arbetsmiljöverket. Modererar gör Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson.

De tre senaste åren har vi sett en nedåtgående trend när det gäller dödsolyckor ute på byggarbetsplatser. Förra året omkom tyvärr sex byggnadsarbetare vilket är oacceptabelt. Vårt mål är att få ned dödsolyckorna till noll. Detta ska vi åstadkomma genom samverkan mellan arbetsgivarorganisationer, fackförbund och företag inom projektet En säker arbetsplats där Sveriges Byggindustrier satsar 50 miljoner kronor.

- Vi vill höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

Genom ”En säker arbetsplats” ska vi öka kunskaperna och kompetensen inom arbetsmiljöområdet. Vi ska även förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och medarbetare och få frågorna brett förankrade i hela byggbranschen. För att uppnå detta gör vi satsningar på bland annat säkerhetsutbildningar och regionala medlemsrådgivare som direkt på plats kan ge företagen stöd och hjälp i säkerhetsarbetet.

Välkommen till seminariet som inleds kl 13 med Pierre Olofsson, vd Skanska Sverige. Möt även Carin Stoeckmann, vd Byggmästar´n i Skåne, Håkan Olsson, avdelningschef för inspektion Syd, Arbetsmiljöverket, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, och Charlotta Gottschalk Dieden, ansvarig för "En säker arbetsplats".

Varför ska Sveriges Byggindustrier arbeta med säkerhet och vad hände i avtalsrörelsen kring frågan om arbetsmiljö? Se filmen om En säker arbetsplats och arbetsmiljö. http://bi.cmm.creo.se/nyheter/bi_arbetsmiljo_130419 

För ytterligare information, kontakta Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier,  076-787 87 04, ola.mansson@bygg.org

Pressbilder: http://www.bygg.org/press/bildarkiv__322

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org